Jdi na obsah Jdi na menu
 


Mezinárodní pravidla střelby z polní kuše IAU

1 INTERNATIONAL CROSSBOW SHOOTING UNION POLNÍ KUŠE SOUTĚŽNÍ PRAVIDLA 1

2 OBSAH: článek 301 Mezinárodní závody 302 Oficiální funkce a ceremoniály 303 Soutěže družstev a jednotlivců 304 Právo na účast a státní občanství 305 Dopingová kontrola 306 Startovné na soutěžích 307 Pozvánky na soutěže a přihlášky 308 Mezinárodní soutěže, tituly a ceny 309 Výsledky mezinárodních soutěží 310 Rekordy 311 Mezinárodní rozhodčí 312 Polní sudí 313 Zapisovatelé, oznamování výsledku, výsledkové tabule 314 Uspořádání venkovní střelnice 315 Halové uspořádání 316 Vybavení venkovní střelnice 317 Terče 318 Mezinárodní sestavy 319 Přidělování terčů, startovní čísla 2

3 320 Trénink 321 Časová kontrola a signály 322 Střelecký postoj 323 Nástřelné výstřely 324 Soutěžní výstřely 325 Hodnocení zásahů 326 Technické podmínky pro polní kuši 327 Šípy 328 Poruchy nářadí, opravy a vzájemné vyrušování 329 Optické pomůcky 330 Oblečení a osobní pomůcky 331 Heraldika 332 Bezpečnost a zdvořilost 333 Asistence a usměrňování 334 Prohlídka a kontrola zbraní 335 Disciplinární opatření 336 Protesty, odvolání, vyšší odvolání 337 Priority, výklady a dodatky 338 Řízení světového, regionálního mistrovství 339 Reklamy a sponzoři 340 IAU 50 m finále Příloha IAU prohlášení střelce 3

4 ZKRATKY: cca. přibližně CE Pohárové soutěže (CUP EVENTS) DOS Řídící střelby (DIRECTOR OF SHOOTING) FC Vedoucí střelnice (FIELD CAPTAIN) FJ Rozhodčí (FIELD JUDGE) FITA Mezinárodní federace střelby a luku IAU Mezinárodní svaz střelců z kuše IAU EC Mezinárodní svaz střelců z kuše výkonný výbor IAUST Mezinárodní turnaj hvězd IC Mezinárodní mistrovství IJ Mezinárodní rozhodčí IJC Výbor mezinárodních rozhodčích ISSF Mezinárodní federace sportovní střelby IOC Mezinárodní olympijský výbor NTM Vedoucí národního týmu OC Organizační výbor RC Regionální mistrovství SFr. Švýcarský frank T Turnaj TC Technická komise VT CS Vizuální kontrolní systém času pro řízení střelby WC Mistrovství světa 4

5 DEFINICE: Arbalist střelec z kuše (soutěžící) Bolt projektil vystřelený z kuše (šíp) Butt terčovnice Catch Ořech -část spouštěného mechanismu, která drží tětivu napnutého luku Cock Division natažení spouště- akt přípravy spoušťového mechanismu k napnutí kuše divize-oddělení IAU buď sportovní nebo polní Konfederation konfederace seskupení federací IAU kontrolující zeměpisný, územní region Federation Field division Hanger Load Prod Rebound Region Relay Sanctioned Span Federace- členské sdružení, unie, svaz, nebo jiná část polní divize IAU, reprezentující nějaký stát divize IAU pro střelbu z polní kuše šíp, který visí z terče Nabíjení - akt umisťování šípu do napnuté kuše luk- část kuše, která nahromaďuje energii, která uvolněním dává zrychlení šípu (rameno) odražený šíp- šíp, který zasáhl terčovnici a odrazil se od ní zpět evropský, asijský, americký, atd. (může být řízen regionální konfederací) Směna - skupina střelců běžně střílející spolu Mezinárodní soutěž uznávaná IAU natáhnutí tětivy - akt dotažení tětivy na ořech tak, aby došlo k napnutí spouště. 5

6 Schválené přístroje IAU uznává veškeré certifikované přístroje schválené ISSF. Přístroje specifické pouze pro IAU které jsou specifikované dle článku (měření síly nátahu a délky luku, šablony pro terče, elektronické časovací zařízení pro finále, pomocný stojan pro asistované sportovce.) jsou schvalovány technickou komisy IAU na základě jejich technického popisu a návodu pro jejich použití JINÉ PUBLIKACE IAU: Stanovy IAU Směrnice pro rozhodčí Směrnice pro organizování světových a regionálních mistrovství polních kuší IAU Směrnice pro pohárové soutěže Požadavky na pořadatele světového mistrovství 6

7 čl MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽE IAU uznává tyto soutěže: Pořadí dle významu zkratka schváleno Mistrovství světa WC - MS IAU Regionální mistrovství RC - MR Region, IAU Mezinárodní soutěže IC - MU Federace, IAU Pohárové utkání CE - PS Federace, IAU Národní mistrovství NT - NM Federace Turnaje T - T Kluby a Federa 7

8 Úvodní formulace: Aby mohla být soutěž považována za Mistrovství světa a Mistrovství regionu (dále jen MS a MR) musí hostitelská organizace postupovat v souladu s Pravidly pro organizaci světových a regionálních mistrovství. Žadatel o pořádání MS musí již dříve úspěšně organizovat MR, PS nebo MU. Souhlas k uspořádání MS bude udílen dle zásady rotace regionů, jako jsou Evropa, Asie, Amerika, Evropa atd. pokud to bude možné. Od uchazečů o pořádání MS/MR se vyžaduje podání písemně zpracovaného návrhu výkonnému výboru IAU prostřednictvím technického komise IAU, který bude obsahovat zásady obsažené v Pravidlech pro organizaci světových a regionálních mistrovství. Návrh Musí zohlednit možnost účasti plného počet členů teamů ze všech členských zemí (federací), detaily místa konání jako velikost, umístění, počet terčovnic, počet soutěžících, směr střelby, bezpečnost, ubytování, dopravní a administrativní podpůrná opatření, detailní rozpočet včetně sponzoringu, vládní podpora, zajištění potřebných pracovníků, funkcionářů střelby, zkušenosti atd. Písemné návrhy budou posouzeny delegáty divize polní kuše IAU přítomnými na valné hromadě IAU nebo na kongresu polní kuše (podle toho, co je vhodnější). 8

9 301.1 Mistrovství IAU musí být uspořádány v souladu s těmito pravidly. Hostitelské federace budou určeny dle následujících kritérií: Při Mistrovství světa musí být přítomno nejméně 7 federací. MS se koná každé dva roky (liché). V roce konání OH není MS (ale ME) Na počátku: ME v 2013, a 2016, MS v 2014 a 2015 a pak v normálním rytmu: ME v 2018 a 2020, MS v a Při regionálním mistrovství musí být přítomno alespoň 5 federací, ačkoliv ne nutně z příslušného regionu, tj. při Mistrovství Evropy 5 evropských zemí. MR se může konat každé dva roky pro oblasti Evropy, Ameriky a Asii (včetně Pacifiku) Dále mohou být dvě třídy mezinárodních soutěží bez titulu a to: a. pohárové soutěže (PS) b. mezinárodní turnaje (MU) Mezinárodní turnaje (MU) a Pohárová utkání (PS) mají za účel účast maximálního počtu států dle možnosti, při dodržení přiměřených nákladů. MU a PS jsou určeny k rozšíření střelby z kuše v mezinárodních podmínkách a zvýšení organizačních schopností jednotlivých států ve vedení a pořádání mezinárodních soutěží V rámci regionu budou uspořádány maximálně tři ( 3) MU jako Regionální pohár (Euro Cup, Asia Cup,..) na region a rok s minimální účastí tří (3) zemí z tohoto regionu dle možností (Viz čl ). 9

10 Světové poháry (World Cup) budou pořádány maximálně čtyři (4) závody za rok s minimální účasti pěti (5) národních federací formou soutěže jednotlivců a smíšených národních družstev. Tříčlenné smíšené národní družstvo sestává z jednoho střelce v kategorii muži, jedné ženy a jednoho střelce z kategorie kadet, junior nebo senior. Světové rekordy mohou být uznány na PS, konaných dle těchto pravidel pro organizaci PS ve znění čl Soutěž Musí být schválena výkonným výborem IAU MS a MR mohou být uspořádány společně s MS a MR terčových kuší (Match Crossbow) na 10 m a 30 m Mistrovství světa a regionu v hale: IAU může schválit žádosti členských federací, zamýšlejících organizovat MS či MR v hale. Takové soutěže musí být prováděny v souladu s těmito pravidly dle následujících podmínek: Při mistrovství světa v hale musí být přítomno nejméně sedm (7) členských federací. MS se mohou konat každé dva roky (sudé) ale ne častěji Při Regionálním mistrovství v hale musí být přítomno alespoň pět ( 5) federací, ačkoliv ne nutně z příslušného regionu tj. při Mistrovství Evropy 5 evropských zemí. MR se může konat každé dva roky pro oblasti Evropy, Ameriky a Asie (včetně Pacifiku). 10

11 čl. 302 OFICIÁLNÍ FUNKCE A CEREMONIÁLY Přijetí: Na MS a MR by se mělo konat oficiální přijetí reprezentantů zúčastněných federací a zástupců IAU oficiálními představiteli místních orgánů samosprávy Zahajovací ceremoniál: Při zahájení MS nebo MR bude vlajka IAU slavnostně předána organizačnímu výboru, který pak bude řídit její slavnostní vztyčení. Soutěžící a funkcionáři by měli nastoupit v teamech a napochodovat i odpochodovat ze střelnice a stát po dobu ceremoniálu jako národní družstva. Organizační výbor může uspořádat kulturní nebo jiné zábavní vystoupení, které bude považovat za vhodné Udělování cen: Prezident IAU nebo jeho zástupce provede slavnostní předání cen za použití vhodného ceremoniálu na střelišti. Povoleny jsou vlajky národní federace pro střelbu z kuše. Národní hymna vítěze je při tomto ceremoniálu povolená Rozdělení zvláštních cen: Zvláštní ceny jako např. medaile za účast apod. budou předány při tomto ceremoniálu po udělení hlavních cen Závěrečný ceremoniál: Po skončení slavnostního rozdílení cen bude vlajka IAU slavnostně spuštěna a předána zpět výkonnému výboru IAU do úschovy. 11

12 čl.303 SOUTĚŽE DRUŽSTEV A JEDNOTLIVCŮ Při MS a MR budou soutěže družstev a jednotlivců uspořádány dle těchto pravidel. To se týká také zvláštních dokumentů: Pravidla pro organizaci mistrovství IAU a Pravidla pro pohárové soutěže IAU Soutěž družstev: Každá federace má právo nominovat sedm (7) družstev, která budou složena pouze ze státních příslušníků dotyčné země. Složení družstev je následující: MUŽI tři (3) soutěžící ŽENY tři (3) soutěžící KADETI tři (3) soutěžící (obě pohlaví) JUNIOŘI tři (3) soutěžící (obě pohlaví) SENIOŘI tři (3) soutěžící SENIORKY tři (3) soutěžící ASISTOVANÍ tři (3) soutěžící (obě pohlaví) Soutěž družstev a jednotlivců nebude uspořádána pro kategorii, kde je přihlášeno méně než šest (6) závodníků. Takový závodník může soutěžit o kategorii výše (např. Seniorka v kategorii Senior, Kadet v kategorii Junior, Junior v kategorii Muž nebo Žena dle pohlaví resp. Žena v kategorii Muž) Náhradníci: Federace může vybrat členy jako náhradníky družstva. Musí být uvedeni jmenovitě a nasazováni v pořadí dle seznamu. Náhrady mohou být prováděny pouze se souhlasem technické komise IAU polní kuše. Žádné výměny se nedovolují po zahájení prvního soutěžního kola. 12

13 303.4 Soutěž jednotlivců: Mezinárodní pravidla střelby Každá národní federace má právo nominovat jedno (1) družstvo po třech soutěžících (viz čl ) a dále jednoho individuálně startujícího v každé kategorii Federace, která nemůže pro nedostatek soutěžících nominovat plná družstva, může se přihlásit do soutěže jednotlivců Současní mistři světa a mistři regionu v jednotlivcích (čl.308.2) mají právo účasti na příštím MS a MR jako jednotlivci navíc nad maximální omezení rozsahu federacemi Individuální soutěže: Výsledky ze soutěže družstev i výsledky individuálně startujícího závodníka budou použity ke stanovení výsledků jednotlivců ( ) Junioři a kadeti: Soutěžící, kteří prvního dne soutěže nedosáhli věku 23 let, mohou soutěžit v kategoriích Kadet anebo Junior Soutěžící, kteří nedosáhli věku 18 let v první den soutěže, budou hodnocení v kategorii Kadet a to bez rozdílu pohlaví. 13

14 Soutěžící, kteří nedosáhli věku 23 let v první den soutěže, ale jsou starší 18 let budou hodnocení v kategorii Junior bez rozdílů pohlaví ( ) Senioři: Soutěžící, kteří dosáhli 50 let věku při nebo před prvním soutěžním dnem, mohou soutěžit v kategorii Senior anebo Seniorka. Každá národní federace může přihlásit 3 soutěžící v kategorii senior jednotlivec Pokud národní federace z jakýchkoliv důvodů nemůže sama uhradit startovné za jí nominované soutěžící v kategorii seniorů, mohou tak učinit sami soutěžící Týmová a individuální soutěž: MS a MR se rozhodne při dvoukolovém střílení sestav IR 900, jedno kolo denně během dvou dnů dle těchto pravidel. muži, ženy, kadeti, junioři, senioři a asistovaní sportovci střílí společně, odděleně však soutěží o tituly a ceny pro družstva a jednotlivce. Na halovém MS a MR se rozhodne při dvoukolovém střílení na 18 na sestavě IR 600, resp. na 10 metrů na sestavě IR

15 Funkcionáři družstev: Každé zúčastněné národní družstvo bude zastupováno kapitánem družstva KD. KD může, ale nemusí sám soutěžit. KD musí zastupovat svoje družstvo ve všech záležitostech vztahujících se k soutěži. KD budou: a) kontaktovat organizační výbor (OV) co nejdříve po příjezdu b) zúčastňovat se schůzí KD pokud bude potřebné c) provádět svá družstva během kontroly nářadí. KD budou zastupovat svá družstva při sporech, protestech jak u organizačního výboru (OV), tak i u výboru mezinárodních rozhodčích (VMR). Každý národní team může být rovněž zastupován asistentem kapitána koučem. Jedna osoba může současně zastupovat maximálně dvě (2) federace jako KD. 304 PRÁVA NA ÚČAST A OBČANSTVÍ Pouze družstva a jednotlivci patřící k federaci, která je členem IAU, nebo je přidruženým členem IAU a která má vůči ní splněny všechny závazky, mohou se zúčastnit akcí schválených IAU. 15

16 304.2 Předpoklady účasti: Pro možnost zúčastnit se jako člen národního týmu akcí, schválených IAU musí mít dotyčný střelec z kuše ve svém držení platný cestovní pas země, za jejíž federaci startuje, nebo chce-li být členem jiné federace (jiného národního týmu), musí pobývat v nové zemi alespoň po dobu jednoho roku a musí mít písemné povolení členské federace či země, jejíž platný pas vlastní. Státní příslušníci hostující federace, kteří nemají platný pas, musí prokázat občanství, nebo pobyt jiným způsobem, aby bylo vyhověno technické komisi Funkcionáři střelby jednotlivých teamů se musí řídit těmito pravidly Hostující střelci: Na MS a MR mohou být jako hostující pozváni střelci ze zemí, které ještě nejsou členy IAU. Tato pozvání mohou být udělena pouze Výkonným výborem IAU. Hostujícími střelci mohou být jak jednotlivci, tak kompletní družstva a mohou obdržet zvláštní ceny. Hostující střelci nesmí znevýhodnit řádné členy IAU federací, jejichž závodníci mají přednost při přidělování terčovnic. Všichni hostující střelci budou posouzeni z hlediska výkonnosti, způsobilosti a znalosti pravidel dle požadavků technické komise polní divize IAU. 16

17 čl.305 DOPINGOVÁ KONTROLA Na akcích schválených IAU bude provedena dopingová kontrola na žádost výkonného výboru IAU nebo hostitelského organizačního výboru. Zařízení laboratoře a kontrolního centra umožňující dopingovou kontrolu, Musí být schváleno lékařskou komisí (dopingovou kontrolní jednotkou) pořádající federace a jejího Národního olympijského výboru. Jejich provádění Musí být schváleno úředním postupem. Hostující federace a její organizační výbor zodpovídá za úhradu nákladů drogových zkoušek. IAU zaplatí náklady na dopingovou kontrolu na MS nebo ME těch střelců, kteří nejsou na seznamu antidopingových kontrol. Počet dopingových kontrolních testů bude určeno VV IAU. Na závodech MS nebo MR IAU bude kontrolován na doping vždy vítěz každé kategorie a dále vždy ještě jeden závodník vylosovaný z nejlepších osmi (8) soutěžících Doping: Je užívání a distribuce jistých látek, které mohou uměle zvyšovat fyzické či duševní schopnosti závodníka a zlepšit tak jeho výkon při střelbě. Doping je zakázán při střelbě z kuše při všech podnicích IAU. Nepovolené dopingové látky zahrnují drogy na seznamu vydaném Mezinárodním olympijským výborem a publikovaném IAU. Tak např. skupina látek známých jako benzo-diazepamy nebo jakékoliv jiné drogy nebo skupiny drog specifikované čas od času lékařskou komisí MOV/CIO Lékařské zajištění: Závodník musí souhlasit s takovými lékařskými zkouškami nebo testy, které mohou být vyžádány IAU, organizátory akce, nebo zákony země, ve které se tento podnik koná. 17

18 305.4 Prohlášení střelců: Od každého zúčastněného závodníka bude vyžadován podpis prohlášení o tom, že byl seznámen s opatřeními provedenými IAU v dopingové kontrole a testy. Formulář a znění této deklarace bude určen výkonným výborem IAU. (viz příloha) Prohlášení funkcionářů střelby: Vedoucí národního týmu zodpovídá za to, že od každého závodníka bude vyžádán také podpis všech příslušných, požadovaných prohlášení střelců Lékařské testy: Každý závodník, který odmítne vyžádané lékařské testy nebo poruší tato opatření o kontrole dopingu, bude diskvalifikován. Dobu této diskvalifikace stanoví výkonný výbor IAU. Všechny rekordy nebo mistrovské tituly získané tímto střelcem budou odebrány k přerozdělení. Akreditace bude odvolána při jakémkoliv úředním shledání viny nebo porušení těchto pravidel. Každá taková událost bude oznámena Výkonnému výboru IAU federací zodpovědnou za pořádání akce Výsledky dopingových zkoušek: Organizační výbor pořádající federace předloží kopie oficiálních dopingových zkoušek předsedovi technické komise do jednoho měsíce po skončení soutěže. 18

19 čl.306 ÚČASTNICKÉ POPLATKY NA SOUTĚŽÍCH Při MS a MR je maximální účastnický poplatek (včetně družstva jednotlivců, kontroly dopingu) 100 EUR nebo ekvivalent jiné měny na soutěžícího. Není další poplatek pro soutěž družstev. Zahrnuje-li program i otevřenou soutěž, tzn. jedna sada IR 900, nebo IR 600 nebo IR 400 v hale, může organizační výbor stanovit dodatečné startovné až do výše 50 EUR za předpokladu, že každý soutěžící v této soutěži obdrží cenu. Pořádající federace, které chtějí zvýšit startovné, musí získat písemné schválení Výkonného výboru IAU na základě zdůvodnění těchto dodatečných poplatků Žádný soutěžící nesmí být připuštěn k jakékoliv soutěži, pokud organizační výbor neobdržel příslušné startovné nejpozději večer před prvním dnem soutěže. 19

20 čl.307 POZVÁNÍ A PŘIHLÁŠKY NA SOUTĚŽE Oznámení: Po schválení výkonným výborem IAU ke konání MS, MR, MU a PS, Musí být organizačním výborem vydáno o tomto písemné oznámení nejméně 6 měsíců před soutěží (čl.301). Toto oznámení bude zasláno všem členským federacím polních kuší (a dalším podle oznámení výkonného výboru IAU), členům výkonného výboru IAU, členům technické komise IAU, čestným členům a bude obsahovat: a. název soutěže druh soutěže b. místo a datum konání c. název a poštovní adresu organizačního výboru d. startovné pro jednotlivce e. poslední možné datum přihlášení f. předběžná ubytovací opatření g. předběžné přihlášky na pohárový předzávod Program: Dva (2) měsíce před konáním soutěže Musí být zúčastněným federacím zaslán definitivní program. Tento musí obsahovat následující informace: a. detailní program střeleb včetně tréninku b. časové uspořádání soutěže c. prozatímní seznam jmen účastníků d. seznam cen a zvláštních ocenění e. pořad jednání všech oficiálních schůzek 20

21 Informace uvedené v čl musí být zaslány také všem příjemcům oznámení (dle čl.307.1). Všechny tyto informace musí být zasílány oficiálně na adresu kontaktní osoby uvedenou v platném adresáři IAU (k dosažení na vedení IAU) Přihlášky: Národní federace musí podat přihlášku na formuláři vydaném pro tento účel (čl.307.1) organizačnímu výboru nejpozději tří měsíce před datem závodů. Všechny přihlášky budou podepsány řádně pověřeným funkcionářem žádající federace. Doporučuje se zaslat spolu s těmito přihláškami i příslušné účastnické poplatky startovné Definitivní seznam jmen účastníků soutěže bude pro jednotlivce i družstva předán organizačnímu výboru pořádající federace písemně nejpozději večer před oficiálním tréninkovým dnem. Čl. 308 MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽE, TITULY A CENY Soutěže družstev: Družstvo s nejvyšším součtem bodů ze sestavy IR 900 venku nebo IR 600 v hale střílené první den soutěže bude vyhlášeno: Na MS Mistrem světa družstev Na MR Mistrem regionu družstev 21

22 308.2 Soutěž jednotlivců: Soutěžící (muži, ženy, kadeti, junioři, senioři, seniorky a asistovaní sportovci) s nejvyšším součtem bodů ve dvou sestavách IR 900 střílených ve dvou po sobě následujících dnech plus finálové střelbě budou vyhlášeni: Na MS Mistrem světa (kadet, junior, muž, žena, senior, seniorka, asistovaný sportovec) Na MR Mistrem regionu (kadet, junior, muž, žena, senior, seniorka, asistovaný sportovec) (Viz pravidla pro finálové střelby čl.350) Soutěž kadetů a juniorů: Soutěžící do 18 let věku budou klasifikováni jako Kadeti. Tito mohou soutěžit o stanovené ceny za podmínky, že nedosáhli věku 18 let v první den soutěže. Federace může vybrat závodníky mladší než 18 let, aby soutěžili v kategorii Junioři, Muži nebo Ženy, nikoliv však v kategorii Senioři. Tito závodníci budou klasifikováni v soutěži jednotlivců ve stejné kategorii Soutěžící do 23 let věku budou klasifikováni jako Junioři. Tito mohou soutěžit o stanovené ceny za podmínky, že nedosáhli věku 23 let v první den soutěže. Federace může vybrat závodníky mladší než 21 let, aby soutěžili v kategorii Muži nebo Ženy, nikoliv však v kategorii Kadeti nebo Senioři. Tito závodníci budou klasifikováni v soutěži jednotlivců ve stejné kategorii. Všichni kadeti a junioři se musí podřídit kontrole dosaženého věku v době registrace závodníků bez rozdílu mezi muži a ženami. 22

23 Soutěž seniorů: Pouze soutěžící, kteří dosáhli věku 50 let dne nebo před prvním soutěžním dnem se mohou klasifikovat jako senioři nebo seniorky. Všichni senioři a seniorky musí dodat doklad o věku při registraci soutěže Soutěž Asistovaných sportovců: Závodníci mající tělesné postižení takového charakteru, že nemohou střílet bez pomoci druhé osoby, budou hodnoceni v samostatné kategorii Asistovaných sportovců Medaile: Při MS a MR se udělují následující ceny v souladu s čl a čl Zlaté medaile: Dostanou jednotlivci muži, ženy, kadeti, junioři, senioři, seniorky a asistovaní sportovci a také družstva mužů, žen, kadetů, juniorů, seniorů, seniorek a asistovaných sportovců (čl.303.2), kteří dosáhli nejvyššího skóre. Stříbrné medaile: Dostanou jednotlivci muži, ženy, kadeti, junioři, senioři, seniorky a asistovaní sportovci a také družstva mužů, žen, kadetů, juniorů, seniorů, seniorek a asistovaných sportovců (čl.303.2), kteří dosáhli druhé nejvyšší skóre. Bronzové medaile: Dostanou jednotlivci muži, ženy, kadeti, junioři, senioři, seniorky a asistovaní sportovci a také družstva mužů, žen, kadetů, juniorů, seniorů, seniorek a asistovaných sportovců (čl.303.2), kteří dosáhli třetí nejvyšší skóre. 23

24 308.4 Účastnické medaile: Všichni závodníci a Funkcionáři obdrží účastnickou medaili za jejich účast na akci schválené IAU. Tyto medaile mohou být označeny emblémem IAU, hostující organizace anebo znakem soutěže. Udělování účastnických medailí je omezeno na závodníky, rozhodčí a funkcionáři IAU z doprovodu. Členové organizačního výboru, zapisovatelé a jiní Funkcionáři střelby mohou také obdržet tyto odměny dle úvahy organizačního výboru Medaile v kategorii jednotlivců na MS a MR budou dodány IAU pro všechny kategorie. Výkonný výbor IAU hradí 50% jejich ceny. Zbylých 50% bude hrazeno organizačním výborem. Náklady na ceny v kategorii družstev, zvláštní ceny pro vítěze ve všech kategoriích a na účastnické medaile budou hrazeny organizačním výborem. čl.309 VÝSLEDKY MEZINÁRODNÍCH SOUTĚŽÍ Během MS a MR budou vyvěšovány výsledky průběžně tak, aby byly viditelné pro závodníky i diváky Před rozdělením medailí bude vyvěšena kompletní výsledková listina (čl.336) Po skončení soutěže musí být kopie výsledkové listiny překontrolovaná a podepsaná vedoucím technické komise IAU předána všem soutěžícím a všem funkcionářům střelby tak rychle, jak to jen bude možné, ale ne později, než téhož dne. Výsledková listina musí obsahovat výsledky jednotlivců i družstev spolu s bodovým hodnocením v jednotlivých položkách (čl.313.4). 24

25 309.3 Organizační výbor je povinen soubor s výsledky daného soutěžního dne neprodleně zaslat generálnímu sekretáři IAU. Ten je zveřejní denně na stránkách IAU čl.310 REKORDY Světový rekord: (Jednotlivců a družstev) může být uznán, byl-li docílen na IAU schválených soutěžích mužů, žen, juniorů, seniorů, seniorek a asistovaných sportovců na MS, MR, MU a PS prováděných v souladu s těmito pravidly Regionální rekordy mohou být uznány jen tehdy, byl-li docílený na MS, MR, MU a PS prováděných v souladu s těmito pravidly Světové a regionální rekordy budou uznávány v následujících sestavách a položkách: rekordy družstev: jednotlivá sestava na IR 900, IR 600 na 18 metrů a IR 400 na 10 metrů rekordy jednotlivců: jednotlivá sestava na IR 900, dvojitá sestava na IR 1800 včetně finále, v hale na 18 metrů sestava IR 600 a dvojitá IR 1200 včetně finále a v hale na 10 metrů jednotlivá sestava IR 400 a dvojitá sestava IR 400 včetně finále. jednotlivé položky: na 65 m, 50 m, 35m, 10m a 18m Rekordy mohou být uznány v kategorii, kam byl závodník zařazen, tj. závodník v kategorii juniorů může docílit pouze juniorský rekord, i když mohl docílit vyššího nástřelu, než existující rekordy v kategorii muži, ženy nebo senioři či seniorky. 25

26 310.4 Hodnocení bude vedeno v přísné shodě s čl.325 těchto pravidel Světové a regionální rekordy budou vedeny technickou komisí. Listina rekordů bude zasílána členským federacím v rozumných intervalech Uznání světových rekordů: Střelec musí doložit nárok na uznání sv. rekordu předsedovi technické komise do jednoho měsíce po závodě soutěži. Takový nárok (nároky) budou doloženy původní bodovací listinou (listinami) řádně podepsanými v den konání závodů střelcem, řídím střelby a vedoucím členem organizačního výboru, dále kopií oficiální výsledkové listiny. S podmínkou výše uvedených opatření a při potvrzení o negativním výsledku dopingového testu týkajícího se příslušného střelce (kde je vhodný, použitelný) schválí předseda technické komise rekord a bude informovat dotyčného střelce a federaci o výsledku tohoto řízení do jednoho měsíce od obdržení výsledků drogové zkoušky. čl.311 MEZINÁRODNÍ ROZHODČÍ Viz rovněž zvláštní publikace Průvodce rozhodčího IAU Za výběr tří (3) mezinárodních rozhodčích a řídícího střelby (který také může být mezinárodním rozhodčím) pro MS, MR, MU a PS zodpovídá technická komise ve spojení s organizačním výborem. IAU bude schvalovat všechna jmenování. Mezinárodní rozhodčí a řídící střelby budou vybráni ze seznamu oprávněných lidí (akreditovaných IAU) Na MU a PS bude určen nejméně jeden mezinárodní rozhodčí a řídící střelby, který může být mezinárodním rozhodčím. 26

27 Komise mezinárodních rozhodčích: Předseda technické komise polních kuší bude automaticky předsedou mezinárodních rozhodčí na MS a MR. Rozhodnutí přijatá komisí mezinárodních rozhodčích jsou na zásadě prosté většiny a budou závazná pro všechny strany dovolávajících se ustanovení o právu na odvolání (čl. 336 a 337) Organizační výbor je zodpovědný za úhradu dopravních a pobytových nákladů pro mezinárodní rozhodčí (ubytování a občerstvení) Uniformy: Na MS a MR budou všichni mezinárodní rozhodčí oblečeni v šedých kalhotách (sukni) a IAU košili (halence) (v souladu s pokyny technické komise IAU), nosit vázanku IAU - muži i ženy a budou nosit oficiální akreditaci vydanou technickou komisí POVINNOSTI: Mezinárodní rozhodčí vykonává následující funkce: a) zkontroluje uspořádání a rozměry střelnice stejně jako vhodnost všeho příslušenství střelnice den před zahájením soutěže a i v jejím průběhu dle potřeby b) řídí technickou přejímku zbraní všech závodníků v den před zahájením soutěže, aby bylo dodrženo ustanovení čl.326 a čl.327 a v průběhu soutěže dle potřeby c) kontroluje průběh střelby a zaznamenávání výsledků d) radí se s řídícím střelby (ŘS) o problémech vzniklých při střelbě, včetně přerušení střelby z důvodů nepříznivého počasí, vážných nehod nebo jiných, nepředvídatelných událostí a zajišťuje, pokud lze s využitím všech možností, aby byl každodenní program soutěže naplněn 27

28 e) řeší větší spory nebo protesty, které mohou vzniknout včetně určení hodnoty zásahu šípu ležícího na rozmezí dvou bodových hodnot f) parafuje (červeně) opravy na bodovacích záznamech g) organizuje a dohlíží na přemisťování terčovnic a kontroluje jejich správné postavení a vyrovnání na příslušné cílové čáře (čl ) h) provádí činnosti dle ustanovení čl. 325 a 328 vyžadující účast mezinárodního rozhodčího i) řídí a instruuje polní sudí dle potřeb ŘÍDÍCÍ STŘELBY Řídící střelby zodpovídá za tyto povinnosti: a) dodržování časových limitů jednotlivých sad a řízení střelby píšťalkou nebo jiným vhodným zvukovým signálem a řízení činnosti všech závodníků, jak stanoví čl. 321 b) dohlíží na vydávání optických časových signálů pro řízení střelby c) vydává a zajišťuje dodržení všech nezbytných bezpečnostních opatření, kontrolu místního rozhlasu, činnost fotografů, obecenstva a obecné udržování pořádku d) zajišťuje dodržení časového limitu pro vystřelení sady šípů a jejich odstranění z terčovnice před započetím další sady e) v součinnosti s mezinárodním rozhodčím přerušuje střelbu, pokud je to nutné z důvodů bezpečnosti nebo jiné příčiny. f) Jeden z přítomných MR dohlíží na průběh bodování tvorbu výsledkové listiny. 28

29 čl. 312 Polní sudí Viz rovněž zvláštní publikace Průvodce rozhodčího IAU Výběr polních sudích pro MS, MR, MU a PS provede organizační výbor ze seznamu polních sudích schválených technickou komisi IAU Polní sudí budou ustanoveni v počtu jeden polní rozhodčí na dvacet čtyři (24) závodníků. Polní rozhodčí budou kontrolováni mezinárodním rozhodčím Polní sudí se nesmí zúčastnit střelby Na MS a MR budou všichni polní rozhodčí přednostně oblečeni do šedé spodní a červené vrchní části obleku. Nicméně všichni rozhodčí budou oblečeni stejně Polní rozhodčí budou zodpovědní za tyto povinnosti: a) výměnu opotřebovaných terčů, nebo terčovnic b) dozor nad závodníky provádějícími větší opravy nářadí včetně dodržení časového limitu c) řeší menší spory a všeobecně jsou nápomocni řídícímu střelby d) dozor nad přemisťováním terčovnic po ukončení střelby na danou vzdálenost a správným umístěním terčovnic na dané cílové čáře, pod dozorem mezinárodního rozhodčího e) podepisuje jakékoliv opravy na bodovacích listech. 29

30 čl.313 ZAPISOVATELÉ, VÝSLEDKY A VÝSLEDKOVÉ TABULE Na MS, MR, které jsou schváleny IAU, mohou být ustanoveni nezávislí zapisovatelé. Jeden zapisovatel bude vždy určen pro čtyři závodníky. Tito zapisovatelé budou vybráni organizačním výborem a nezúčastní se střelby. Pokud na MS a MR nebudou nezávislí zapisovatelé zajištěny organizátorem, mohou střelci zapisovat sami. Ve skupině čtyř střelců na první vzdálenost IR 900 zapisuje první střelec pro skupinu čtyř sousedních střelců, pro druhou vzdálenost zapisuje druhý střelec v pořadí a třetí vzdálenost zapisuje třetí střelec v pořadí Povinnosti zapisovatelů: a) každému zapisovateli jsou přiděleny čtyři sousedící terče (závodníci). Zapisování se provádí od levého terče a pokračuje doprava b) zapisovatelé budou provádět svou činnost pod dozorem mezinárodních rozhodčí. Jakýkoliv spor nebo pochybnost vztahující se k zápisu zásahů bude předán mezinárodnímu rozhodčímu, který stanoví konečné rozhodnutí c) hodnoty zásahů budou zapisovány na oficiální bodovací listiny v sestupném pořadí pro každý šíp tak, jak jsou hlášeny závodníkem, kterému šípy patří. Ostatní tři (3) střelci kontrolují hodnotu nástřelu každého hlášeného šípu a kontrolují také odpovídající zapsání na řádnou bodovací listinu d) je zakázáno, aby zapisovatel vykonával svou funkci na terči, který patří jeho příbuznému e) zapisovatelé budou rotovat po ukončení střelby v každé vzdálenosti. 30

31 313.3 Bodovací tabule: Po každé sadě budou průběžné výsledky alespoň prvních osmi závodníků v každé kategorii, jako jsou muži, ženy, kadeti, junioři, senioři, seniorky a asistovaní sportovci zaznamenány na velké bodovací tabuli (čl ) viditelně závodníkům i obecenstvu Po skončení prvního dne soutěže organizační výbor zveřejní výsledek bodového hodnocení každého závodníka v každé vzdálenosti spolu s celkovým počtem bodů součtově ze všech vzdáleností nejen denní dosažené výsledky, ale i součtové hodnoty bodového hodnocení každého závodníka. Organizační výbor vyhodnotí výsledky rovněž pro každý národní družstvo. Tyto řádně organizačním výborem ověřené výsledky budou předány: a) přítomným členům výkonného výboru IAU b) mezinárodním rozhodčím c) řídícímu střelby d) vedoucím družstev e) tisku Nezávislí zapisovatelé budou: a) pod kontrolou vedoucího zapisovatele. Tento vedoucí zapisovatel se nezúčastní konkrétního zapisování výsledků, ale bude zodpovědný za zajištění, vedení a činnost zapisovatelů b) všichni budou oblečeni do oficiální uniformy přednostně tvořené bílou spodní částí oblečení a žlutě zbarvenou horní částí. Tyto oděvy mohou být označeny znaky sponzorů při dodržení pravidel MOC pro komerční reklamu. 31

32 c) pro dodržení významu a úrovně mistrovství, schválených IAU budou zapisovatelé organizovaně nastupovat pochodováním na závodiště při každém zahájení a ukončení sady Zapisování pro finálové střelby se řídí pravidly pro finálové střelby čl čl. 314 USPOŘÁDÁNÍ VENKOVNÍ STŘELNICE Na MS a MR bude velikost střelnice určena počtem závodníků tj. počtem terčů Poznámka: Tam, kde je velikost střelnice omezena rozměry sportovního stadionu maximální počet terčů (závodníků) může být 120 pro zamýšlený účel. Všichni závodníci budou střílet na téže střelnici (muži, ženy, kadeti, junioři, senioři, asistovaní sportovci) na terče umístěné do vzdálenosti určené v čl Střelnice bude pravoúhlá a každá vzdálenost bude přesně změřena od bodu ležícího svisle pod středem zlaté na každém terči ke střelecké čáře. Vzdálenosti budou v toleranci ±10 cm od absolutních vzdáleností, určených čl Na střelišti budou vyznačeny bílou barvou, nebo bílou značkovací páskou tyto linie: Terčová čára pro každou vzdálenost Střelecká čára Čekací čára Střelecké dráhy budou vyznačeny kolmo ke střelecké a terčové čáře. Linie drah budou od sebe vzdáleny min. 6 metrů. 32

33 Terčovnice budou umístěny na příslušné terčové čáře na stojanech ve sklonu mezi 10 a 15 stupňů od kolmice, přitom musí být zajištěn stejný sklon všech terčů. Středy desítky (zlatá) musí být 130 cm ± 5 cm nad zemí. Části terčovnice, které by mohly poškodit šíp, budou zakryty. Uspořádání A : Kde je prováděna střelba v jedné (1) směně na jednotlivé terčovnice (s jedním terčem) bude minimální vzdálenost mezi středy terčovnic 1,5 m, to znamená maximálně 4 terčovnice v jedné střelecké dráze. Uspořádání B : Kde je střelba prováděna ve dvou (2) směnách na dvojité terčovnice (se dvěma terči), bude minimální vzdálenost mezi středy terčovnic 1,5 m, to znamená maximálně 4 dvojité terčovnice na jednu střeleckou dráhu. Uspořádání B může být také použito v případě střelby na jednu směnu, kde jsou dvě (2) dvojité terče na jednu střeleckou dráhu šíře šest(6) metrů. Viz obrázek Na vzdálenost 35 m bude výška dvou nižších středů každé soupravy trojitých terčů (čl ) 121 ± 5 cm nad zemí Každý terč bude očíslován. Tato čísla (čl ) mohou být upevněna nad středem každého terče mimo plochu terče Každá terčovnice bude vybavena indikátorem větru vlaječkou. Tyto vlaječky budou umístěny 40 cm nad střed terčovnice nebo nad číslo terče (viz obr ). Vlajkový indikátor větru je specifikován viz obr , její váha bude cca. 150g/m2 33

34 Body na střelecké čáře naproti centru každé terčovnice budou označeny a odpovídajícím způsobem očíslovány Na MS a MR bude na obou stranách střelnice umístěno optické signální zařízení pro časové řízení střelby (třetí může být umístěno dle potřeby ve středu střelnice) tak, aby tato zařízení byla viditelná všemi závodníky na střelecké čáře. Signály (čl ) budou umístěny ve volné dráze (vyhrazené pro tento účel) ve vzdálenosti 35 m od střelecké čáry Na MS a MR je střelecká čára fixní a terčovnice budou přemisťovány pro každou vzdálenost Kolem střelnice budou zřízeny vhodné bariéry, aby zabránily vstupu diváků do nebezpečné oblasti. Tyto bariéry musí být umístěny nejméně 10 m za čekací čárou a nejméně šedesát (60 m) za základní čárou terčů. Bariéry musí zabránit divákům ve vstupu do zorné čáry střelců stojících na střelecké čáře. Bariéry na bocích střelnice musí být nejméně dvacet (20) m od konců terčové, střelecké a čekací čáry Na MS a MR Musí být umístěna velká výsledková tabule viditelná závodníkům i divákům (čl ). 34

35 Obr Uspořádání střelnice (viz čl. 314.) Mezinárodní pravidla střelby Na MS a MR bude zřízena možnost sezení a dle možnosti odpovídající úkryt za čekací čarou pro všechny závodníky a funkcionáře střelby. 35

36 Pro řídícího střelby bude zřízeno vyvýšené křeslo nebo vyvýšená plošina, umístěná mezi střeleckou a čekací čarou tak, aby řídící střelby měl nerušení výhled podél střelecké a čekací čáry. Tato pozice bude dle možnosti i v centru soutěžícího pole. Viz rovněž Průvodce pro organizátory světových a regionálních mistrovství MS, MR, mezinárodní soutěže, pohárové soutěže, místo konání, vybavení a zařízení Na všech MS, MR, MU a PS schválených IAU budou závodiště jasně rozdělena na: a) střelnice b) tréninková střelnice (je-li tréninkové zařízení zřízeno) c) prostor pro diváky a zázemí Prostor pro diváky musí být jasně oddělen bariérami MS, MR, MU a PS schválené IAU musí být konány na otevřeném závodišti, aréně, stadionu Vyhovující pánské a dámské toalety musí být zajištěny v rozumné vzdálenosti od závodiště Na MS a MR bude pro zodpovědné činitele IAU funkcionáře soutěžních družstev a oficiální hosty vyhrazen prostor k sezení, chráněný před vlivy povětrnosti, který bude umístěn v nejvýhodnější části diváckého prostoru. V blízkosti této tribuny jsou umístěny vlajkové stožáry pro vlajku IAU a pořádající federace a budou zde vztyčeny společně též vlajkové stožáry v dostatečném počtu pro všechny soutěžící země, nebo do země zapuštěný podstavec pro vystavení vlajek všech zúčastněných federací. 36

37 Na MS, MR, MU a PS zajistí organizační výbor stupně vítězů, které budou postaveny před hlavní tribunou a budou sloužit k umístění cen. Střední stupeň bude vysoký 60 cm, dva krajní 30 cm. Všechny stupně Musí být dostatečně široké, aby se na ně vešli všichni členové družstev, která získala patřičné umístění Na MS a MR zajistí org. výbor dvě místnosti nebo jim odpovídající dočasný prostor vhodný pro funkcionáře IAU, mezinárodní rozhodčí a polní rozhodčí Na MS a MR bude k dispozici místní rozhlas. Doporučuje se, aby mezinárodní rozhodčí, rozhodčí a řídící střelby byli vybaveni vhodným dvoucestným radiokomunikačním zařízením, aby se komunikace stala více efektivní OV zajistí vhodnou místnost s internetem pro tisk Organizační výbor musí zajistit vhodná zařízení pro dopingovou kontrolu, která může být vyžádána místními úředními činiteli Směr střelby bude na severní polokouli orientován ±20 stupňů severním směrem a obráceně na jižní polokouli Uspořádání finálových potřeb: Viz pravidla pro finálové střelby čl čl. 315 HALOVÉ USPOŘÁDÁNÍ Trojterčové uspořádání: Používají se pouze terče s třemi (3) samostatnými soukružími (tj. pro každý výstřel samostatný kruh) 25 cm průměr plný trojterč je určen pro střelbu na vzdálenost 18 metrů (viz čl ) Rozměr A pro 25 cm plný terč = 260 mm Rozměr B pro 25 cm plný terč = 260 mm Rozměr A pro 40 cm redukovaný terč = 210 mm Rozměr B pro 40 cm redukovaný terč = 190 mm Terčovnice mohou být skloněny v rozmezí 0 až 10 stupňů od svislice dozadu ve směru střelby. Všechny musí být vyrovnány shodně. 37

38 315.2 Značení střelnice je obdobné jako na otevřené střelnici (čl ). Čekací čára může být v případě nedostatku místa vypuštěna Ve všech ostatních souvislostech platí tato pravidla Osvětlení terčů: Buď přírodní, nebo umělé, jeho vliv na terče je velmi důležitý. Veškeré úsilí musí být vynaloženo, aby byly minimalizovány stíny šípů Střed dvou spodních centrových desítek (zlatá) bude 121± 5cm nad zemí. Terče velikosti 25 cm pro střelbu na 10 m mohou být uspořádány ve dvou řadách tj. 4 na jedné terčovnici, takže jejich středy desítek budou 100 cm a 160 cm nad zemí. Výšky všech středů centrových 10 se budou lišit max. o 2 cm. 38

39 Obr Hala 18 m: 25 cm plný trojterč (3-spot) 530 mm 260 mm 530 mm 260 mm Zásah Ø barva 121 cm +/- 5 cm 10 = 25 mm Ø žlutá od země po střed 9 = 50 mm Ø žlutá dvou spodních desítek 8 = 75 mm Ø červená 7 = 100 mm Ø červená 6 = 125 mm Ø modrá 3 = 200 mm Ø černá 5 = 150 mm Ø modrá 2 = 225 mm Ø bílá 4 = 175 mm Ø černá 1 = 250 mm Ø bílá 39

40 315.6 Bezpečnostní opatření: Zvláštní pozornost je třeba věnovat prostoru za terči tj. zřízení speciálního síťového lapače střel. Obrázek : 60 cm průměr terč pro 65 m / 50 m a finále na 50 m Zásah Ø Barva Střed 10 = 60 mm Ø žlutá 9 = 120 mm Ø žlutá 8 = 180 mm Ø červená 7 = 240 mm Ø červená 6 = 300 mm Ø modrá 5 = 360 mm Ø modrá 4 = 420 mm Ø černá 3 = 480 mm Ø černá 2 = 540 mm Ø bílá 1 = 600 mm Ø bílá 40

41 čl.316 VYBAVENÍ STŘELNICE Mezinárodní pravidla střelby Terčovnice: Budou zhotoveny tak, aby zachycovaly šípy, aniž by docházelo k jejich nepřiměřenému poškození nebo poškození šípů Venkovní terčovnice mohou být buď kruhové nebo čtvercové s délkou strany, nebo průměrem mezi 85 cm a 125 cm Halové terčovnice mohou být buď kruhové nebo čtvercové o straně nebo průměru max. 128 cm nebo nepřerušená stěna z odpovídajícího materiálu Stojany terčovnic: Budou zřízeny tak, aby bylo zabezpečeno, že střed terčovnice je 130 cm nad zemí a jejich sklon byl mezi 10 a 15 od svislice Stojany budou bezpečně spojeny s terčovnicemi, aby bylo zajištěno, že nebudou shozeny ani prudkými závany větru Čísla terčovnic: Jsou čtvercové velikosti 30 cm a provedená střídavě černé na žlutém podkladě a žluté na černém podkladě tj. č. 1 je černé na žlutém podkladě a č. 2 žluté na černém podkladě. Čísla jsou upevněna dle čl Bod na střelecké čáře, přesně naproti každé terčovnici bude označen a očíslován shodně s odpovídající terčovnicí. Tyto body budou umístěny na zemi 2 m před střeleckou čárou obrácené k soutěžícím. Pro halová utkání budou tato čísla umístěna na 1 m před střeleckou čárou a přilepena na podlaze. 41

42 316.4 Vlajkové indikátory: Budou vyrobeny z jakéhokoliv lehkého barevného materiálu (např. žlutého), který kontrastuje barevně od pozadí za terčovnicí a budou pověšeny z konstrukce tvaru T umístěné nad středem každé venkovní terčovnice v souladu s čl Rozměry takového vlajkového indikátoru větru budou provedeny dle obr , její plošná hmotnost bude cca. 150g/m Optické zařízení pro časové řízení střelby: Na MS, MR, MU a PS bude použit jeden z následujících systému optického řízení pro časové řízení střelby: Desky časové kontroly Musí být minimálně rozměru 120 x 60 cm. Musí být bezpečně upevněny tak, aby odolávaly jakémukoliv větru a byly snadno otočné za účelem rychlé změny signálu. Jedna strana desky je žlutočerně pruhovaná šikmými pruhy o šířce 20 cm až 25 cm. Pruhy svírají úhel 45 s vodorovnou rovinou. Druhá strana je celá žlutá Signální světla časové kontroly: Barvy budou červená, jantarová, zelená v tomto pořadí shora dolů. Světla na střelnici budou synchronizována tak, aby v žádném případě nesvítila současně dvě světla. Různé barvy světla mohou být spojeny s akustickou signalizací (píšťalka, klakson, siréna) ovládána elektronicky, ale s možností ručního ovládání v případě potřeby. Náhradní ručně ovládaná časová kontrolní řízení (desky) podle čl budou také k dispozici pro případ výpadku proudu nebo poruchy. Viz čl pro pořadí signálů. 42

43 Řízení hodinami: Digitální hodiny musí mít čísla (display) ne menší, než 30 cm na výšku a tato musí být čitelná na vzdálenost 180 m. Hodiny pracují na odpočítávacím principu s možností zastavení a znovuspuštění. Alternativně je možno použít hodiny analogového typu s kruhovým ciferníkem a jednou hodinovou ručičkou. Ciferník má tři sektory v barvě červené, zelené a jantarové. Ručička vykoná jednu plnou otáčku za tři (3) minuty dvacet (20) sekund, přičemž barevné sektory zaujímají tyto časové úseky: červená zelená jantarová 20 sekund 2 minuty a 30 sekund 30 sekund Hranice mezi červeným a zeleným sektorem bude v pozici 12 hodin. Údaje hodin musí být zřetelně vidět na vzdálenost 180 m. Náhradní ručně ovládané signální desky jsou k dispozici pro případ poruchy hodin Zařízení pro časovou kontrolu bude instalováno podle čl Při vzniku rozdílu mezi vizuálním a akustickým signálem má zvukový signál vždy přednost (čl ) Různé vybavení: Následující vybavení je povinné na MS, MR a doporučeno ve vztahu k důležitosti závodu nebo jiné soutěže. 43

44 Obrázek Indikátor větru (Viz článek ) Plošná hmotnost 150 g/m A B tabulky: Jsou tam, kde je střelba organizována ve dvou směnách zařízením k určení pořadí střelby: A-B, B-A, A-B atd. Písmena budou dostatečně velká, aby byla čitelná všemi závodníky z jejich střeleckých pozic. Potřebná budou dvě nebo více těchto zařízení. Základní velikost bude nejméně 60 cm x 60 cm a písmena budou o nejmenší velikosti 40 cm výšky v barvách buď černé, nebo žluté, tj. A bude žluté barvy na černém podkladu, B bude černé na žlutém podkladu. 44

45 Signální praporky: Červené praporky budou zajištěny pro každý terč tak, aby závodníci u terče a závodníci na střelecké čáře mohli signalizovat rozhodčímu v případě protestů, nebo v případě poruchy zařízení. Pro každý terč budou zajištěny dvě (2) takové praporky o délce nejméně 40 cm a výšce 25 cm, opatřené vhodnou rukojetí Vybavení pro střelby finále: Viz pravidla pro finálové střelby čl čl. 317 TERČE Pro mezinárodní soutěže budou používány čtyři (4) velikosti kruhových terčů: Venkovní závody: Halové soutěže: průměr 60 cm plný terč a 40 cm redukovaný trojterč (3-spot) průměr 25 cm plný terč a 40 cm redukovaný trojterč (3-spot) Tyto terče jsou rozdělovány do pěti soustředných barevných zón od středu takto: Zlatá (žlutá), červená, modrá, černá a bílá. Každé barevné mezikruží je rozděleno tenkou čarou na dvě zóny stejné šířky, čímž vznikne deset bodovacích zón stejné šířky, měřeno od středu terče. Šířka každé bodovací zóny je následující: 3 cm šířky na terčích o průměru 60 cm 2 cm šířky na terčích o průměru 40 cm 1,25 cm šířky na terčích o průměru 25 cm. Přesný střed terče se nazývá Špendlíková dírka a je vyznačen malým křížkem (+) jehož čáry nesmí být větší než 2 mm. 45

46 Pro MS, MR, MU a PS uznaných IAU musí být na vzdálenost 35 m použity 40 cm redukované trojité terče. Tyto terče mají odstraněny zóny 5 až 1. Nejnižší bodovací hodnota je tedy černá 6. Každá souprava sestává ze tří malých terčů na bílém pozadí uspořádaných symetricky v trojúhelníkovém tvaru (Viz Diagram ). Středy zlatých mají být ve vzdálenosti přibližně 210 cm od sebe a třetí střed je ve vzdálenosti 190 mm výš od čáry dvou spodních desítek. Vzdálenost od země ke středu spodního páru zlatých má být 121 cm ± 5 cm. Pro halové MS, MR, MU a PS uznaných IAU musí být na vzdálenost 18 a 25 metrů použity trojterče, kde středy spodního páru zlatých budou ve vzdálenosti 121 cm ± 5 cm od země Tolerance (průměr bodovacích oblastí): 60 cm terč ± 1 mm 40 cm terč ± 1 mm 25 cm terč ± 0,5 mm Měří se vzdálenost vnějších stran dělících čar mezi oblastmi Čáry jsou dělící bodovací pole, nesmí být širší 2 mm a leží celou šíří ve vyšším bodovacím poli. 46

47 Obrázek cm redukovaný trojterč (3-Spot ): 419 mm 210 /Black cm ± 5cm Vzdálenost spodních dvou zlatých středů od země ///////////// ////////////// 47

48 Odstíny barev na terčích budou v souladu s následujícím Munsellovým značením barev: zlatá (žlutá) 5 Y 8/12 červená 8,3 R 3,9/13,5 světle modrá 5 B 6/8 černá N 2 bílá N Materiál terčů: Terče budou zhotoveny z nelesklého papíru zesíleného proti předčasnému zničení. Všechny terče budou stejné, vyrobené z téhož materiálů. Potisk musí být nelesklý Bodovací zóny: zlatá (žlutá) vnitřní zóna 10 vnější zóna 9 červená vnitřní zóna 8 vnější zóna 7 světle modrá vnitřní zóna 6 vnější zóna 5 černá vnitřní zóna 4 vnější zóna 3 bílá vnitřní zóna 2 vnější zóna Oficiální terče: Jenom tyto terče, schválené FITA budou užívány (Toto ustanovení neplatí pro terče průměru 25 cm a 40 cm redukovaný trojterč, tzv. 3-spot ) 48

49 čl. 318 MEZINÁRODNÍ SESTAVY Mezinárodní pravidla střelby Na venkovních MS, MR, MU a PU uznaných IAU bude střílena jenom venkovní sestava IR 1800 a to včetně finále na 50 metrů. Sestava IR 1800 se střílí ve dvou (2) dnech na každou z následovně uvedených vzdáleností: 65 m, 50 m a 35 m a třetí den následuje finálová střelba v souladu s článkem Na MS, MR, MU a PU se střílí ve dvou dnech dvakrát sestava IR 900. Každý den se střílí jedna kompletní sestava IR 900 takto: Den jedna : začíná se na vzdálenost 65 m, potom 50 m a končí se na 35 m. Vzdálenosti 65 m a 50 m se střílí na 60 cm terč (obr ) a vzdálenost 35 m se střílí na 40 cm redukovaný trojterč (obr ). Výsledky prvního dne (všechny tři vzdálenosti dohromady) určují výsledek soutěže družstev a určí pořadí střelců na střelecké čáře pro druhý den. Jsou povoleny dvě sady po třech šípech jako nástřelné před začátkem na každou vzdálenost (tj. na 65 m, 50 m a 35 m) Nástřely se nepočítají do skóre. Nástřelné sady se střílí v souladu s čl.323. Dne dva : začíná se na vzdálenosti 35 m, potom 50 m a končí se na 65 m. Povoleny jsou dvě (2) nástřelné sady po třech (3) šípech po dobu pět (5) minut na začátku každé vzdálenosti. Nástřely se napočítají do skóre. Nástřelné sady se střílí v souladu s čl Výsledky IR 1800 po dvou (2) dnech určují kvalifikaci jednotlivců pro finále v souladu s čl. 350 Třetí den MS, MR, MU a PU se střílí finále v souladu s článkem 350 a jeho výsledek určí vítěze IR 1800 v individuálních kategoriích. Viz pravidla pro finálové střelby (čl. 350) 49

50 Na halové MS, MR, MU a PU se střílí sestava IR 1200 (2 x IR 600), které sestává z 2x30šípů na vzdálenost18 metrů při použití 25 cm plného trojterče. Nejvyšší možné hodnocení je 1200 bodů. Na začátku závodu jsou povoleny dvě (2) sady nástřelu po třech (3) šípech po dobu tří (3) minut. Nástřelné sady se nezapočítají do výsledku. Nástřelné sady se střílí v souladu s článkem Jako halové soutěže schválené IAU (čl.301.5) a mezinárodní korespondenční utkání mohou být používány následující sestavy. Poznámka: Výsledky dosažené při korespondenčních soutěžích nemohou být uznány jako rekordy MS nebo MR Sestava IAU 18 m 600: 60 soutěžních šípů na 18 m a to na 25 cm průměr plný trojterč. Maximální dosažitelné hodnocení je 600 bodů. Střílí se tři (3) šípy v jedné sadě. Na začátku sestavy jsou povoleny 2 x 3 šípy jako nástřelné sady. Nástřelné sady se nevyhodnocují Sestava IAU 10 m 400: Střílí se 40 šípů ze vzdálenosti 10 m na terč o průměru 25 cm. Maximální dosažitelné hodnocení je 400 bodů. Střílí se čtyři (4) šípy v jedné sadě. Povolený čas je tři (3) minuty. Každý šíp se střílí do samostatného terče o průměru 25 cm. Na začátku sestavy budou povoleny dvě (2) sady nástřelu po čtyřech (4) šípech. Tyto nástřelné sady nejsou vyhodnocovány. 50

51 Pro sestavu IR 400 na 10 metrů bude použit 25 cm plný terč ve dvou líncích nad sebou po čtyřech (4) terčích, kde středy zlatých (desítky) budou vy výši 100 a 160 cm nad zemi. Výšky všech středů zlatých budou ± 2cm od nominální hodnoty Zvláštní bodování hala na 10 a 18 metrů: Šíp, který se dotkne dělicí čáry mezi dvěma bodovacími zónami, bude počítán v nižší hodnotě. To znamená, že k dosažení 10 bodů musí šíp zcela ležet uvnitř desítkové zóny bez toho, že by se dotýkal její hraniční linie. Viz obrázek

51 318.4.2.1 Pro sestavu IR 400 na 10 metrů bude použit 25 cm plný terč ve dvou líncích nad sebou po čtyřech (4) terčích, kde středy zlatých (desítky) budou vy výši 100 a 160 cm nad zemi. Výšky všech středů zlatých budou ± 2cm od nominální hodnoty. 318.4.4 Zvláštní bodování hala na 10 a 18 metrů: Šíp, který se dotkne dělicí čáry mezi dvěma bodovacími zónami, bude počítán v nižší hodnotě. To znamená, že k dosažení 10 bodů musí šíp zcela ležet uvnitř desítkové zóny bez toho, že by se dotýkal její hraniční linie. Viz obrázek 318.4.4. 51

52 čl. 319 URČENÍ TERČU A POČTU SOUTĚŽÍCÍCH 319.1 Čísla terčů: Na MS, MR, MU a PU schválených IAU odpovídá organizační výbor za přidělování terčů. Pro každý terč bude určen jenom jeden střelec. 319.2 Nasazení pro první kolo: Náhodné rozmístění závodníků po střelecké čáře se provádí pod kontrolou Předsedy technické komise IAU pomocí počítačového programu určeného pro losování startovních čísel anebo losováním sad. Jednotlivci a družstva (národní) mají střílet za podmínek co možná nejblíže totožným. Závodníci ze stejné federace se nemohou umístit vedle sebe. 319.2.1 Střelecká čára bude obsazena v pořadí Muži, Ženy, Střelci s asistenty, Junioři, Kadeti, Senioři, Seniorky, Hosté. Kromě těchto skupin budou rozlosovány družstva, pak členové družstev budou rozmístěny dle následujícího pravidla: 1-a1, 2-b1, 3-c1, 4-d1, 5-e1. 6-a2, 7- b2, 8-c2, 9-d2, 10-e2, 11- a3, 12- b3, 13- c3, 14-d3-15-e3 (například pro 5 družstev: a-první člen družstva, b-druhý člen družstva, c-třetí člen družstva), a pak bude losování pro zbývající střelecké pozice ze zbývajících jednotlivců pro soutěž jednotlivců. Předseda technické komise připraví na schůzku vedoucích národních družstev tři různé možné varianty startovních listin touto cestou a jednu z nich tam vylosuje. 52

53 319.2.2 Umístění hostujících soutěžících (čl.304.3) se provede, až všichni soutěžící z členských federací dostali určené terče, tj. hostující soutěžící se umístí na zbývající terče. 319.3 Organizační výbor písemně seznámí s výsledky losování terčů přítomné funkcionáře IAU, mezinárodní rozhodčí, polní sudí, řídícího střelby a vedoucí národních družstev ihned po jeho ukončení. Individuální závodníci nezastoupení vedoucím národního družstva, budou o čísle svého terče vyrozuměni osobně organizačním výborem pro informaci diváků a tisku. 319.3.1 Styk s funkcionáři: Organizační výbor zajistí vhodně označené přihrádky nebo úložní prostory, jeden pro každého funkcionáře IAU, mezinárodního rozhodčího a zúčastněnou federaci. Tyto budou umístěny tak, aby byly snadno dosažitelné ze střeleckého pole. 319.4 Závodnická čísla: Organizační výbor vydá všem závodníkům závodnická čísla tak, aby byla viditelná ze vzdálenosti nejméně 50 metrů. Minimální velikost bude 300 x 350 mm s čísly nejméně 150 mm vysokými. Takováto závodnická čísla mohou být opatřena označením sponzorů (čl. 330.4 a čl. 330.6). 319.4.1 Závodníci budou nosit svá závodnická čísla ve středu zad tak, aby byla viditelná po celou dobu trvání střelby (čl. 330.4). 319.5 Označení terčů druhý den: Označení terčů druhý den závodů bude provedeno přidělením podle individuálního umístění závodníka po první sadě IR 900, jakmile je tato ukončena. Označení se vztahuje i na hostující závodníky. Závodník s nejvyšším celkovým nástřelem bude umístěn na terč č. 1, druhý na terč č. 2 atd. až pokud nebudou všem závodníkům přiděleny nové terče dle docíleného výsledku v prvém dni soutěže. 53

54 319.6 Shodné podmínky střelby: Podmínky střelby, pokud jde o povrch střelnice, optické rozptylující vlivy, hluk, klimatické podmínky, světlo atd., budou zajištěny stejně pro všechny závodníky, pokud je to v rozumných mezích možné. 319.6.1 V případě, že půda na střelecké čáře vyžaduje úpravu v místě, kde střelec stojí, úprava je povolená, ale nesmí se vytvořit stopa nohy nástrojem jako je kladivo, rýč apod. 319.6.2 Pro halové závody kde je kluzká podlaha musí organizátor zabezpečit koberec nebo kousek koberce pro každého závodníka. 319.6.3 Není povoleno použít jakoukoliv podložku pod podrážku nebo na podlahu střelecké pozice za účelem získáni nedovolené výhody nebo namazat střelnici bez povolení. 319.6.4 Použití speciálních pomůcek, včetně elastických bandáží, lékařských náplastí, cvočků uměle zvyšujících výkon je zakázán. 319.6.5 Není dovoleno použít neodstranitelnou lepící pásku nebo trvanlivý značkovač (fixka) na podlahu. 54

55 čl. 320 TRÉNINK Mezinárodní pravidla střelby Použití závodní střelnice k tréninku: Na MS, MR, MU, PU schválených IAU může být závodní střelnice využíváno závodníky k tréninku před dny soutěže v souladu s rozvrhem ohlášeného v programu (čl. 307.2) Kde nelze závodní střelnici použít k tréninku, zajistí organizační výbor vhodné prostory, jak upřesňuje čl. 314.2.1. 320.1.1 Tréninková střelnice: Na MS, MR, MU a PU zajistí vhodné tréninkové zařízení nejméně dva dny před dnem oficiálního tréninku. Takovéto tréninkové zařízení bude dle možnosti soutěžní střelnici, nebo bude umístěno na zvláštním prostoru, přiléhajícím k hlavní střelnici. Tréninková střelnice bude vybavena minimálně na 2/3 počtu potvrzených přihlášek. Tyto tréninkové možnosti budou oznámeny v propozicích soutěže (čl. 307.2). 320.1.2 Vedoucí tréninkové střelnice (VTS) má po celou dobu na starosti tréninkové záležitosti. Sám zodpovídá za vedení střelby. Je navržena určená časová perioda např. 5 minut pro střelbu bez omezení počtu šípů, které mohou být vystřeleny v tomto časovém limitu. 320.1.3 Kontrola tréninku: Všichni závodníci odcházejí společně k terčům pro své šípy bez ohledu na to, z které vzdálenosti byly vystřeleny. Žádný závodník nebude v této době střílet, ani žádný nebude vytahovat své šípy mimo tuto dobu. Vedoucí tréninkového střelnice může vyloučit z tréninku závodníka, který porušuje toto pravidlo. 55

56 320.1.4 Rozmístění terčů pro neoficiální trénink: Ve dnech neoficiálního tréninku budou terčovnice umístěny ve vzdálenosti 65 m, 50 m, 35 m v poměru, který je určen rozhodnutím vedoucího tréninkového střelnice. Závodníci, kteří budou chtít změnit rozmístění terčovnic, se o tomto dohodnou s VTS. Každá změna vzdálenosti terčů bude řízena VTS, který může požádat trénující závodníky o pomoc při přemisťování terčovnic. 320.2 Vedení oficiálního tréninku: Oficiální trénink se koná na závodním střelišti v souladu s bližšími údaji, uvedenými v programu soutěže (čl. 307.2). Při tom řídící střelby při kontrole časových limitů sad použije vizuálních časových signálů. Členové výboru mezinárodních rozhodčí budou přítomni a sledují vedení střelby a prostřednictvím vedoucích národních družstev radí závodníkům v procedurálních otázkách. Organizační výbor zajistí dostatečný počet rozhodčích (čl. 312.2), kteří budou k dispozici řídícímu střelby pro zajištění průběhu tréninku. Každý závodník bude užívat při oficiálním tréninku terč, který jemu přidělen pro závody. 320.2.1 Uspořádání oficiálního tréninkového dne: Všechny terčovnice budou a začátku oficiálního tréninku umístěny ve vzdálenosti 35 metrů. Pak budou přeloženy do vzdálenosti 50 metrů a na ukončení tréninku do vzdálenosti 65 metrů pro všechny střelce. 320.2.2 Oficiální časový rozvrh tréninku: Časový rozvrh tréninku bude předložen ke schválení výboru mezinárodních rozhodčí ne později, než 24 hodin před zahájením oficiálního tréninku. Doporučený časový rozvrh: 09.00 10.30 hodin trénink na 35 metrů 11.00 12.00 hodin trénink na 50 metrů 12.00 13.00 hodin oběd 13.30 15.30 hodin trénink na 65 metrů 56

57 Trénink (střelba) na závodním střelišti mezi oficiálním začátkem a ukončením závodů není povolen! 320.3.1 Testovací terčovnice: Pro vyzkoušení kuše, na které byla provedena závažnější oprava, bude postavena terčovnice ve vzdálenosti max. 20 metrů v prostoru odděleném od hlavního závodního pole. Použití tohoto testovacího zařízení, bude pod dohledem technické komise nebo rozhodčího. 320.4 Nácvik střeleckého postoje: Ve dnech soutěže, před začátkem závodů a v přestávkách mezi jednotlivými vzdálenostmi mohou závodníci nacvičovat střelecké postoje a míření bez natažení a nabíjení kuše. Tento nácvik je povolen jen na palebné čáře a ve směru k terči, který byl závodníku přidělen. Pokud se nachází nějaké osoby před střeleckou čárou NELZE NACVIČOVAT TŘELECKÝ POSTOJ. (332.1.1) V případě, že by došlo k vystřelení šípu v průběhu tohoto tréninku, započítává se tento šíp do příští sady. Zapisovatel provede příslušný zápis do bodovacího listu, kterým bude anulován nejvyšší zásah v dané sadě. Dotyčný závodník, který se dopustil přestupku, bude napomenut rozhodčím. Při opakování tohoto přestupku může být závodník vyloučen ze soutěže v tomto dni (čl. 335.2). čl.321 ČASOVÁ KONTROLA A SIGNÁLY 321.1 Závodníci střílejí v sadách po třech výstřelech pod kontrolou řídícího střelby a uspořádání střelby bude následující: 57

58 321.1.1 Jedna směna: Když střelba probíhá v jedné směně, všichni střelci nastupují na střeleckou čáru najednou. 321.1.2 Dvě směny: Když střelba probíhá ve dvou směnách, závodníci budou střílet na každý terč v následujícím pořadí: Nástřely: Soutěžní střelba: A-B, A-B A B, B-A, A-B atd. 321.1.3 Určení střelců do skupin A a B : Střelci, kteří střílí na terče označené lichými čísly jsou skupina A. Střelci, kteří střílí na terče označené sudými čísly jsou skupina B. Je-li střelba vedena ve dvou směnách. 321.2 Časové limity: (Při soutěžní střelbě). Stanovení času střelby jedné sady bude řízeno následovně: a) tři minuty budou časovým limitem povoleným pro střelce k vystřelení sady tří hodnocených šípů b) akustické signály (čl. 321.3) budou doplněny optickou výstrahou 30 vteřin před vypršením tříminutového časového limitu c) dvacet sekund mají závodníci povoleno k zaujetí polohy na palebné čáře před zahájením střelby. Časové limity pro halové soutěže: a) povolený časový limit dvě minuty je určen závodníkovi pro vystřelení tří započítávaných soutěžních šípů b) povolený časový limit tři minuty je určen závodníkovi pro vystřelení čtyř započítávaných šípů.viz čl. 321.2 58

59 321.2.1 Časové limity nástřelné rány: Mezinárodní pravidla střelby Časový limit pro vystřelení tří nástřelných ran, bude rozšířen na 5 minut na tuto nástřelnou sadu, která bude střílena na začátku každé soutěžní vzdálenosti (čl.323). 321.2.2 Kontrola časových limitů: Při kontrole časových limitů má akustický signál přednost před optickým signálem. Viz čl.332.3 Poznámka: Důvod pro upřednostnění akustických signálů je bezpečnostní, zvláště pro to, že ne všichni střelci mohou vidět vizuální signály, jestliže míří. Střelci se sluchovou vadou mohou být upozorněni v případě nebezpečí místními účastníky závodů. 321.2.3 Ukončení a znovuzahájení střelby: (v jedné směně) Je-li střelba prováděna v jedné směně, udělá vedoucí střelby přestávku min. 40 sekund od té doby, kdy se poslední střelec vrátí od terčovnic, po vytažení šípů a po dobu, než dá pokyn k zahájení střelby v nové sadě. (čl. 321.2) 321.2.4 Neplatné výstřely: Na vystřelení sady tří šípů má závodník povolen čas max. tři minuty (s výjimkou nástřelných sad čl.323). každý výstřel závodníka před nebo po znamení označující tento časový limit bude ztráta odečtení nejvyššího docíleného zásahu v této sadě. Tento závodník bude varován mezinárodním rozhodčím. Závodník opakující tento přestupek může být vyloučen ze soutěže v tomto dni Viz čl.335.2. 59

60 321.3 Akustické kontrolní signály: Následující akustické kontrolní signály (píšťalka nebo jiný vhodný slyšitelný nástroj) budou použity současně s jedním z optických systémů uvedených v čl.321.4. 2 zvukové signály: nástup závodníků na palebnou čáru 1 zvukový signál: začátek střelby 2 zvukové signály: ukončení střelby změna směny 3 zvukové signály: pohyb závodníka vpřed, zápis atd. Série čtyř nebo více zvukových signálů znamená nebezpečí okamžité zastavení veškeré střelby. Jeden (1) zvukový signál je povel ke znovuzahájení střelby. 321.4 Optický kontrolní systém času: Na MS, MR, MU a PU schválených IAU budou akustické signály doplněny jedním nebo více z následujících optických kontrolních systémů času pro řízení střelby a) kontrolní světla b) kontrolní desky c) kontrolní hodiny 60

61 321.5 Řízení střelby kontrolními deskami: Je-li střelba řízena kontrolními deskami, černo-žlutě pruhovaná strana se otočí směrem k závodníkům jako signál výstrahy, že zbývá 30 sekund z tříminutového limitu. Mimo tento interval bude k závodníkům otočena plně natřená žlutá strana desky. 321.6 Řízení střelby kontrolními světly: Je-li střelba řízena kontrolními světly, bude použit následující sled signálů: a) při rozsvícení červené dá řídící střelby dvěma akustickými signály povel k nástupu závodníků na palebnou čáru b) 20 sekund později se změní červená na zelenou a bude vydán jeden akustický signál k zahájení střelby c) po dvou a půl minutách se zelená změní na žlutou, upozorňující závodníky, že z časového limitu na sadu tří (3) šípů zbývá posledních 30 sekund d) po třech minutách se rozsvítí červená a budou vydány patřičné dva nebo tři akustické signály pro ukončení střelby. 321.7 Kontrola hodinami: Je-li čas kontrolován hodinami, je postup stejný jako se vyžaduje pro světla (viz čl. 321.6). Jakmile se střelecká čára uvolní od střelců, kteří vystříleli své tři šípy, než vypršel tříminutový limit, je třeba vydat vhodný signál pro změnu směny, nebo přiblížení pro skórování (zápis zásahů). 321.8.1 Když střelec vystřelil svůj třetí šíp, Musí opustit střeleckou čáru. Je dovoleno sledovat každý šíp. 61

62 321.9 Je-li střelba z jakéhokoliv důvodu přerušena v průběhu sady, časový limit bude odpovídajícím způsobem přizpůsoben, aby kompenzoval ztracený čas. 321. 10 Časový interval mezi vzdálenostmi: Při MS, MR, PU nebo CE schválených IAU nesmí být časový interval mezi střílením na jednu vzdálenost a začátkem následující menší, než 30 minut a nesmí překročit jednu hodinu. 321.11 Časová kontrola a signály pro finálové střelby. Viz pravidla pro střelbu finále, čl. 350. čl.322 STŘELECKÁ POZICE 322. 1. 1Postoj: Střelec musí střílet vstoje a bez opory s jednou nohou na každé straně střelecké čáry. Poloha nohou může být vyznačena na zemi pouze jednou značkou pro každou nohu. Tyto značky nesmí mít průměr větší, než 20 mm a nesmí vyčnívat nad zemí více, než 5 mm. 322.2. Handicapovaní střelci: V případě střelce, který musí vzhledem k invaliditě používat vozík, se vozík umístí na střed čáry střelby. Kuše se musí držet pouze rukama, s použitím nebo bez opěry dle druhu postižení v souladu s čl.322.2. Loket podpůrné ruky se nesmí dotýkat klínu, vozíku, nebo opírat jinak, než o hrudní koš či žaludek. Opěrka vozíku nesmí být vyšší, než 10 cm pod střelcovým paždím ve střelecké poloze. Střelec s nohou nebo nohami je musí dát na opěrku nohou u vozíku při střelbě. 62

63 322. 2 Kuše nebo příslušenství se nesmí dotýkat země (ani podlahy) při střelbě. 322. 2.1 Hák (čl.326.2.3) nesmí být umístěn mezi tělem a střeleckým oděvem závodníka a nesmí ležet shora na rameni. 322.3 Napínací a nabíjecí poloha: Střelec může upravit polohu svých nohou vzhledem ke střelecké čáře za účelem natažení kuše. 322.3.1 Není dovoleno střílet bez bot (bosky nebo v ponožkách Akt nabíjení (umístění šípu) se musí provádět s kuší směřující k zemi (nebo podlaze) přímo před střeleckou čáru ve směru terče určeného střelci. 322.3. 2 Zvednutí kuše: Nabíjení šípu do zvednuté kuše není dovoleno. Střelec, který se toho dopustí, bude varován mezinárodním rozhodčím. Střelec, který opakovaně nedodržuje toto bezpečnostní pravidlo, bude vyloučen ze soutěže. (čl.335.2). 63

64 čl.323 NÁSTŘELNÉ VÝSTŘELY 323.1 Následující nástřelné výstřely jsou povoleny na začátku každé soutěže (dříve vzdálenost). Tyto nástřelné výstřely proběhnou pod kontrolou řídícího střelby budou poznačeny do výsledkové listiny ale nebudou vyhodnocovány IR 900: 65 m: dvě(2) sady po třech (3)šípech, 5 minut na sadu 50 m: dvě (2) sada, tři (3) výstřely, 5 minut 35 m: dvě (2) sada, tří (3) výstřely, 5 minut Halové soutěže: Kde jsou halové soutěže uspořádány ve skupinách např. 2 x 30 výstřelů s přestávkou více než šedesát (60) minut mezi skupinami, pak bude střílena jedna (1) nástřelná sada na začátku každé skupiny 18 m: dvě (2) sady po třech šípech, 3 minuty na sadu 10 m: dvě (2) sady po čtyřech (4) šípech, 4 min. na sadu 323.2 V případě, že závodník vystřelí v průběhu nástřelu šíp navíc (čtyři místo tří) bude se mu započítávat do následující sady. Zapisovatel poznačí a v následující sadě mu nezapočítá nejvyšší hodnotu zásahu. Závodník bude dále napomenut Rozhodčím. V případě opakování může být závodník vyloučen ze závodu tohoto dne. (Viz článek 335-2) Poznámka: Časová perioda začíná po signálu 20 sekund ( čl.321.3) 64

65 323.4 Dodatečné nástřelné při zlomení luku: Tři (3) dodatečné nástřelné budou povoleny v případě zlomení luku v průběhu soutěže nebo v průběhu nástřelné sady (čl. 323.1). Závodník při tom postupuje dle předepsaného postupu při poruše nářadí (čl. 328). Tyto nástřelné výstřely se uskuteční pod dozorem rozhodčího dříve, než bude sada dostřílena. Čas povolený pro ukončení tří nástřelných ran bude stanoven na tři (3) minuty pro venkovní anebo dvě (2) minuty pro 18m závody. Zásahy nebudou vyhodnocovány. Čl. 324 SOUTĚŽNÍ VÝSTŘELY 324. 1 Střelecké cykly: Na MS, MR, MU a PU schválených IAU střílí střelci své šípy v sadách po třech (3) šípech. Veškerá střelba je kontrolována řídícím střelby. Hodnocení zásahů probíhá po ukončení každé sady. Po vystřelení série tří (3) šípů se musí střelec ihned vzdálit za čekací linii. Střelec, který zůstane na palební čáře po skončení série bude napomenut mezinárodním rozhodčím (čl. 321.8.1). Střelec, který opakuje tento přestupek, může být pro daný den vyloučen ze závodu. (čl. 335.2) 324. 1. 1Trojité terče: Při použití trojitých 40 cm terčů Musí střelec střílet jeden (1) šíp do každého terče v jakémkoliv pořadí (Viz čl. 325.5.1 a 325.8). 324. 2 Doba na opravu: Je-li nutno vyměnit tětivu luku nebo provést závažné seřízení nebo opravu, musí to být 65

66 oznámeno rozhodčímu (FJ/IJ) (čl. 328.). Na opravu má být povolena rozumná doba dle určení IJ (čl. 328.2.2 a 328.3). Pouze prasklá tětiva je závadou na zařízení. Uvolněná omotávka nebo její jiná poloha je důvodem k její výměně bez nástřelu, není důvodem k dalšímu výstřelu. 324. 3 Šípy, které je možno znovu vystřelit: Není bráněno, jestliže: a. střelec může dosáhnout šíp svou kuší, aniž by posunul nohu ze své pozice vzhledem k čáře palby b. dojde k pádu terčovnice (navzdory jejímu zakotvení schváleném mezinárodním rozhodčím čl. 316.2.1). Mezinárodní rozhodčí resp. řídící střelby přijmou nutná opatření, která považují za potřebná, a potom povolí vhodný časový limit pro zbylé střelby. 324.4 Výstřel provedený bez šípu založeného v kuši může být opakován řádným způsobem, ale žádný dodatečný čas nebude na tento výstřel povolen. Závodník, který se této chyby dopustí opakovaně, bude napomenut rozhodčím. Závodník, který bude opakovat tuto chybu, může být vyloučen ze závodu v tomto dni (čl. 335.2). 324.5 Šípy v nesprávném terči Viz čl. 325.8. 324. 6 Opuštění palebné čáry: Závodník nesmí opustit palebnou čáru, pokud nemá dokončenu kompletní sadu, aniž by upozornil rozhodčího v souvislosti s poruchou nářadí (čl. 328) i v případě, že nedošlo k závažné poruše na nářadí. 66

67 Závodník opakující tuto chybu bude napomenut rozhodčím nebo mezinárodním rozhodčím. Závodník opakující tento přestupek, může být vyloučen ze závodu toho dne (Viz čl. 335.2). 324. 6. 1Náhradní šípy: Závodníci si berou náhradní šípy s sebou na střeleckou čáru. 324. 7 Odražené a visící šípy Viz čl. 325.9.1 a čl. 325.9.4. 324. 8 Bezpečnost: Veškerá střelba je řízena podle bezpečnostních ustanovení (čl. 332) těchto pravidel. čl. 325 HODNOCENÍ ZÁSAHŮ 325. 1 Četnost: Na MS, MR, MU a PU schválených IAU bude hodnocení zásahů prováděno po každé sadě tří (3) soutěžních výstřelů (kromě finále na 50 m čl. 350). Řídící střelby signalizuje (čl. 321.3) přístup k terčům pro hodnocení zásahů a sběr šípů. 325.1.1 Každý šíp, který minul terč, MUSÍ být střelcem okamžitě ohlášen tak, aby se mohly být učiněny kroky k jeho lokalizaci a zvednutí ze země. 325. 2 Pořadí: Pořadí, v němž budou zásahy zapisovány na bodovací listiny, je určeno v čl.313.2. 325. 3 Dotek terče, šípu a terčovnice: Není dovoleno dotknout se šípů, terče ani terčovnice, dokud nebudou příslušným zapisovatelem zapsány zásahy. 325. 4 Hodnocení polohy šípů v terči se provádí dle polohy dříku v terči. 67

68 325. 5 Nadměrný počet šípů v terči: Jestliže budou nalezeny více než tři šípy jednoho střelce v témž terči, terčovnici, stojanu nebo na zemi ve střelecké dráze směrem k terči, budou hodnoceny pouze 3 nejnižší zásahy. Příslušný střelec bude napomenut rozhodčím. V případě opakování tohoto přestupku může být vyloučen ze závodu v tomto dni. 325. 5.1 Trojité terče: Jestliže při použití trojitých 40 cm terčů bude nalezen více než jeden šíp téhož střelce v jednom ze tří terčů, započtou se pouze dvě nejnižší hodnoty. Šíp mimo kruhy se počítá jako minutí (nula). 325.5.2 Střelec, kterého se to týká, bude rozhodčím napomenut. Střelec, který chybu opakuje, může být vyloučen ze soutěží dne (Viz čl. 335.2). 325. 6. 1 Centrové desítky: Šípy ležící zcela uvnitř desítkového pole, aniž by se dotýkaly dělicí čáry, budou zapsány do bodovací listiny v kroužku k označení centrové 10. Jenom tyto centrové 10 budou nazvány Zlato. 325. 6. 2 Šíp, ležící na dělicí čáře mezi bodovacími zónami: Jestliže se dřík šípu dotkne při zásahu dvou barev, nebo dělicí čáry mezi nimi, bude hodnocen vyšší hodnotou (s výjimkou případů uvedených v čl. 318.4:4 pro 10 a 18 m a čl.325.6.2). 325. 6. 3 10 metrů 400 kolo a 18 metrů IR 600: Pro 10 a 18 metrové soutěže užívající 25 cm průměry terčů (čl. 318.4.4) platí, že zásah šípu do dvou sousedních barev nebo do linie mezi nimi, bude hodnocen nižší hodnotou příslušné zóny. 68

69 325. 7 Scházející části terče: V případě, že dojde ke ztrátě části terče zobrazující dělící čáru, bude použita myšlená dělící linie pro rozhodnutí o hodnotě zásahu v této oblasti. Opotřebované terče budou nahrazeny dle úvahy rozhodčích (čl. 312.2.) a na žádost závodníka. 325. 8 Šíp v nesprávném terči: Šíp vystřelený do jiného terče, než závodníkovi patří, nebude započítán, jeho hodnota bude nula. 325. 9 Odražené šípy: 325. 9. 1 V případě, že dojde k odražení šípu od terče, dostřílí závodník sadu do konce, zůstane na střelecké čáře a zvednutou rukou se signálním praporkem (čl. 316.6.2) jako signálem přivolá rozhodčího, který provede předepsané úkony popsané v čl. 325.9.2. 325. 9. 2 Po dostřílení sady tří šípů ostatními závodníky, nebo po vypršení časového limitu přeruší řídící střelby další postup. Jestliže rozhodčí zjistí, že žádost závodníka byla oprávněná, povolí mu vystřelit další šíp. Tento šíp musí být rozhodčí očíslován nebo označen tak, aby jej bylo možno v terči identifikovat. Na pokyn rozhodčího dá řídící střelby signál závodníkům a zapisovatelům k odchodu k terčům, aby provedli vyhodnocení zásahů. Rozhodčí se zúčastní hodnocení a ujistí se, že je hodnocen správný počet šípů a že odraz nebyl způsoben zásahem nebo úderem jiného šípu v terči. 69

70 325. 9. 4 Šíp visící z terče: V případě, že šíp zasáhne terč a visí z něj, závodník zastaví okamžitě střelbu a signálem rozhodčího (dle čl. 325. 9.1) upozorní. Když ostatní střelci dokončí sadu, rozhodčí poznamená bodovou hodnotu šípu, označí vstřel a umístí šíp za terč. Zbylé šípy dostřílí závodník před tím, než řídící střelby dá pokyn k pokračování ve střelbě pro všechny účastníky. Příslušný rozhodčí se účastní vyhodnocení této sady. 325. 9. 5 Šíp zasáhne jiný šíp do končíku: Zůstane-li vězet v zasaženém šípu, hodnotí se stejně, jako zasažený šíp. 325. 9. 6 Šíp pronikne celou terčovnicí, avšak uvázne v ní: Zapisovatel přivolá rozhodčího, který opatrně prostrčí šíp zpět terčovnicí, aby mohla být stanovena jeho hodnota. Rozhodčí se zúčastní při vyhodnocení této sady a zajistí správné ohodnocení tohoto šípu na bodovacím listu. 325. 9. 7 Šíp, který proletí celou terčovnicí: Závodník požádá o postup dle čl. 325. 9. 1. 325. 9. 8 Spory: V případě sporu o hodnotu šípu, ležícího na rozdělovací čáře mezi zónami, zapisovatel přivolá rozhodčího, který rozhodne o bodové hodnotě sporného šípu. Rozhodnutí přivolaného rozhodčího je konečné a není proti němu možno protestovat. 325. 9. 9 Potvrzení platnosti zápisu: V případě přivolání rozhodčího k vyhodnocení zásahu nebo zápisu, příslušný zápis na bodovací listině závodníka musí být tímto rozhodčím parafován. Tato parafa musí být provedena červeně. Zápis Musí být parafován i dotyčným střelcem na patřičném místě formuláře. 70

71 325. 9. 10 Opravy: Chyby na bodovacích listinách zjištěné dříve, než jsou vytaženy šípy, mohou být opraveny, ale oprava Musí být provedena za přítomnosti svědků a parafována červeně rozhodčím a dotyčným střelcem na patřičném místě bodovací listiny. Jiné spory, týkající se zápisů na bodovací listině budou postoupeny rozhodčímu. 325. 10 Šípy ponechané v terči: Řídící střelby po konzultaci s rozhodčím zajistí, že po zápisu nezůstaly v terčích žádné šípy před vydáním signálu k pokračování ve střelbě. Dojde-li k neúmyslnému přehlédnutí šípu, střelba se nepřerušuje. Závodník může střílet sadu s jinými šípy, nebo si nahradit ztracené výstřely po dokončení střelby na danou vzdálenost. Při zápisu po ukončení sady se zúčastní rozhodčí, který zajistí, že šípy ponechané v terči, byly zkontrolovány na závodníkově bodovací listině před tím, než jsou vyhodnoceny nebo vytaženy z terče. 325. 11 Náhradní šípy: V případě, že závodník nedopatřením ponechá své šípy (např. na zemi v blízkosti terče) může užít jiné šípy, avšak musí o tom informovat, rozhodčího. Před zahájením střelby rozhodčí prošetří případ způsobem odpovídající okolnostem. 325. 12 Výstřel mimo cíl způsobený selháním nářadí: Poruchy nářadí vzniklé v průběhu střelby sady, tj. prasknutí tětivy nebo luku, vedoucí k minutí cíle neopravňuje závodníka k opakování výstřelu. 325. 13 Selhání spouště: Výstřel způsobený samovolným spuštěním spouštěcího mechanismu se hodnotí podle místa zásahu šípu. Taková kuše musí být okamžitě (bez dalšího výstřelu) odstraněna ze střelecké linie za účelem opravy. V případě poruchy nářadí bude závodník postupovat dle pokynů upřesněných v čl.328.1. 71

72 325. 14 Pověření hodnocením: Závodník může pověřit zápisem a vytažením šípů svého vedoucího národního mužstva nebo jiného střelce na přilehlém terči spadajícího pod stejného zapisovatele se souhlasem mezinárodního rozhodčího (s výjimkou záměrných ran finálových střeleb). Viz finálové střelby pravidla v čl.350. 325. 15 Bodovací listiny: Bodovací listiny (zajištěné organizačním výborem) budou podepsány závodníkem a zapisovatelem na důkaz toho, že závodník souhlasí se zapsanou hodnotou každého zásahu. 325. 15. 1V nepřítomnosti nezávislých zapisovatelů podepíše střelec bodovací listinu na znamení, že souhlasí se vzdáleností a výsledky za celkové kolo. 325. 16 Rovnost v počtu bodů: V případě rovnosti v počtu dosažených bodů bude postupováno takto: 325. 16. 1U jednotlivců: Vítězí závodník s nejvyšším počtem bodujících zásahů. Je-li počet shodný i zde, rozhoduje počet zlatých (desítkových zásahů zcela uvnitř desítkové zóny). Je-li tento počet rovněž shodný, rozhodne větší počet zásahů hodnocených 10 body. Je-li dosaženo rovnosti i zde, závodníci získávají stejné umístění. 325. 16. 2 U družstev: Vítězí mužstvo, které má při rovnosti bodů závodníka, který dosáhl nejvyššího výsledku. Je-li zde rovněž shoda, je lepší mužstvo s druhým nejvyšším individuálním výsledkem. Dojde-li i zde ke shodě, budou družstva hodnocena jako shodně umístěná. čl. 326 SPECIFIKACE TERČOVÝCH KUŠÍ Viz obrázek 326. 1Limity pro polní kuši 326. 1 Všeobecně: Může se použít jakákoliv kuše, která vyhovuje následujícím omezením. Všechny kuše se musí napínat rukou bez pomoci mechanického zařízení nebo jakékoliv ochrany prstů. 72

73 326. 1. 1 Kuše Musí být vybavena mechanickou spouští. Takové spouště Musí vyhovovat čl. 326.3.2. 326. 1. 2 Kuše Musí být vybavena jedním přidržovačem šípu (jiným, než kuše užívané s lukostřeleckým typem závěsných držáků končíků). Odstranění, nebo špatná funkce držáku šípu bude znamenat, že kuše je nebezpečná a může způsobit okamžitou diskvalifikaci (čl. 335), pokud není opraven tak, že uspokojí inspektora. Držáky šípu namontované vpředu nejsou dovoleny. Konstrukce držáku šípu musí odpovídat obr. 326-4. 326. 1. 3 Konstrukce luku: Luk může být vyroben z jakéhokoliv bezpečného materiálu. Luk může být jedno nebo dvojdílný. Omotání páskou nebo zabalení je zakázáno na všech typech luků. Kovové luky jsou zakázány Maximální délka luku s nasazenou tětivou nesmí překročit 900 mm (Viz obr. 326-1). 326. 1. 4 Luky musí být jasně a stále označeny, aby ukázaly napínací sílu a délku, tj. maximální konstrukční napínací sílu. Maximální dovolená napínací síla je 43 kilogramů (95 liber) bez ohledu na konstrukci. 324. 1. 5 Tětiva: Tětivy luku včetně omotávky (kde je vhodná) musí být, z nekovových materiálů. Tětiva může být spojena s konci ramen luku buď přímo (čl.326.1.3) nebo pomocí osových kolíků (pevných nebo otočných, kovových nebo syntetických). 73

74 Připojení tětivového očka vyrobeného z pevných materiálů (syntetických nebo kovových) není dovoleno. (Viz obr. 325-5) 324. 1 6 Mířidla: Systém mířidel nesmí sestávat z více, než dvou (2) oddělených otevřených nebo dioptrických (clonka) jednotek namontovaných v souladu s obr. 326-2. Pokud přední mířidlo sestává z optického vlákna, jeho délka nesmí přesáhnout délky 20 mm. Mohou se používat celodílné nosné koleje za předpokladu, že odpovídají čl.322.2. 324. 1. 7 Maximální délka od hledí k mušce nesmí přesáhnout 760 mm. Měřeno mezi nejvzdálenějšími částmi zaměřovacích elementů (Viz obr. 326-2), vyjma oční krytky. 326.1.8 Maximální délka přední trubice hledí nesmí převýšit 60 mm. Délka zadní jednotky hledí nesmí převýšit 150 mm včetně trubice proti oslnění a oční ochrany (Viz obr. 326-2). 326.1.9 Kontrola kuší: Na MS, MR, MU a PU schválených IAU musí být všechny kuše kontrolovány technickou komisí anebo určenými osobami, pod dohledem mezinárodního rozhodčího, a to před zahájením závodů (čl. 334) a mohou být kdykoliv v průběhu závodů znovu kontrolovány. Technická komise IAU polních kuší anebo mezinárodních rozhodčí mohou zabránit v účasti jakémukoliv vybavení, které podle jejich úvahy je nebezpečné. Při takovéto kontrole na MS, MR závodníci ponechají své střelecké vybavení na palebné čáře a ihned odstoupí za čekací linii na dobu, po kterou bude mezinárodní rozhodčí provádět inspekci veškerého vybavení. 74

75 326. 1. 10 Kuše bez zpětného rázu jsou povoleny. 326.1.11 Vrchní a spodní vedení: Kuše vybavené vrchním a spodním vedením jsou povoleny, je-li zajištěno, že vrchní vedení neřídí šíp a je dodrženo ustanovení čl.326.3.5. 326.2 Povolené příslušenství: Dále uvedené příslušenství je povoleno za předpokladu, že celková váha kuše se vším příslušenstvím nepřekročí 10 kg (22 liber). 326.2.1 Nožní řemen:připevněný k soše nebo oddělené nožní desky působící pomocí oka připevněného k soše jsou povoleny, vyhovují-li čl. 326.1. 326.2.2 Opěrky dlaně: Nastavitelné opěrky dlaně anebo držadla jsou povoleny, nesmí však přesahovat za zápěstí nebo je obemykat. 326. 2. 3 Deska a hák pažby: Pevný nebo universálně nastavitelný hák pažby (nebo deska pažby) mohou být použity za podmínky: a. délka háku pažby jako vzdálenost mezi nejhlubší částí háku jako tečnou kolmou na čáru, která je osou šípu (A) nesmí přesáhnout 153 mm pro všechna uspořádání užívaná střelci b. délka nejvyšší části (B) měřená shodně jako (A) nesmí přesáhnout 30 mm pro všechna uspořádání užívaná střelci v průběhu závodů c. výška spodního průmětu opěrného háku (C) měřená týmž způsobem jako (A) nesmí přesáhnout 30 mm pro všechna uspořádání užívaná závodníky v průběhu závodů 75

76 d. deska i opěrný hák mohou být přímé, centrované nebo posazené mimo těleso kuše (sochu) e. opěrný hák nesmí ležet shora na rameni střelce. Viz obr. 326.3 - pro limity A, B a C. 326. 2. 4 Závaží, prodlužovací tyč a kompenzátory: Střelec má povoleno volně co do množství a polohy užívat tohoto příslušenství na tělese kuše, je-li zajištěno, že nebudou překážet jinému střelci na palebné čáře a vyhovují úst. Čl. 322. 2 a čl. 326. 3. 3. 326. 2. 5 Příslušenství tětivy: Tj. zvláštní smyčka tětivy, končíky šípů lukostřeleckého typu nebo středové končíky pevné nebo volné jsou povoleny, vyhovují-li čl. 326.1.5 a čl. 326.3.5 326. 2. 6 Lícnice (opěrka hlavy) přimontovaná na tělo kuše je povolena. 326. 2. 7 Pomocná tětiva je povolena. 326. 2. 8 Libela: Použití kapalinové libely v čáře mířidel je povoleno. 326. 2. 9 Převáděcí hranoly: Použití převáděcích hranolů (speciální adaptér zadního mířidla umožňující pravorukým střelcům používat levé oko místo pravého) jsou povoleny, vyhovují-li čl. 326. 3. 7 a čl. 326. 3. 8. 76

77 326. 3 Nepovolené příslušenství: Následující příslušenství není povoleno: 326. 3. 1 Pistolové kuše nejsou povoleny. 326. 3. 2. Elektronické vybavení nebo komponenty kuše nejsou povoleny, ať přimontované ke kuši nebo oddělené. Je-li závodník na palebné čáře, nesmí je používat s výjimkou těch, která jsou povolena v čl.330.1.6. 326. 3. 3 Kuše vybaveny pneumatickým nebo hydraulickým zařízením nejsou povoleny. 326. 3. 4 Složené (kladkové) luky a luky vybavené mechanickými pohyblivými částmi (jinými, než jsou uvedeny v čl.326.1.3) nejsou povoleny. 326. 3. 5 Zařízení určené k vedení tětivy podél drážky (tělesa kuše), tj. jakákoliv forma sáněk, lůžka nebo jakákoliv jiná zařízení kontrolující boční pohyby tětivy podél drážky není povoleno. 326. 3. 5. 1 Délka horního vedení tětivy nesmí přesáhnout 51 mm (2 palce ). Viz obrázek 326. 4 326. 3. 6 Použití smyček a řemenů ke stabilizaci kuše není povoleno. 326. 3. 7 Zvětšovací mířidla nejsou povolena. 326. 7. 1 Mikrotečky/mikrokroužky nejsou povoleny jako součást předepsaných brýlí (čl. 329) 77

78 326. 3. 8 Korekční čočky nejsou povoleny jako součást kuše, ale mohou být užívány výlučně jako součást předepsaných brýlí (čl. 329). Tónovaná skla mohou být součástí mířidel, ale musí být v kterékoliv době kontrolovatelná technickou komisí nebo mezinárodním rozhodčím. 326. 3. 9 Kuše s vertikálně namontovaným lukem nejsou povolena. 326. 4 Použití jakéhokoliv zařízení nebo vybavení neuvedeného v tomto článku musí být postoupeno ke schválení technické komisi nejméně 6 měsíců před inspekcí vybavení pro soutěže dle čl. 301. 326.5 Limity rozměrů: Rozměry a jejich limity pro kuše: Obr. 326-1 Obr. 326-2 Obr. 326-3 Obr. 326. 4 rozměry terčové kuše rozměry mířidel rozměry opěrného háku rozměry držáku šípu a horního vedení tětivy 78

79 Obrázek 326-1 Limity polní pro kuše (Viz článek 326.5.1) Nejvyšší povolené hmotnosti: Natahovací síla ( v zámku ).....43 kg Fyzická hmotnost kuše (s příslušenstvím). 10 kg... 95 liber 22 liber 79

80 Obrázek 326-2 Limity optických mířidel Mezinárodní pravidla střelby 760 mm max. bez oční ochrany Obrázek 326-3 80

81 Obrázek 326-4 Maximální délka přítlačného palce šípů je 150 mm Maximální délka horního vedení tětivy je 51 mm (2 palce) Obrázek 326-5 Tětivové očko Připojení tětivového očka vyrobeného z pevných materiálů (syntetických nebo kovových) není dovoleno. (Viz čl. 326.1.5) 81

82 327 ŠÍPY SPECIFIKACE 327. 1 Konstrukce: Šípy pro terčové kuše mohou být z jakéhokoliv materiálu, konstruované tak, aby nepůsobily zbytečné ničení terčovnice. 327. 1. 1 Konické hroty: S úhlem větším než 60 nejsou povoleny. 327. 1. 2 Hroty s vyšším průměrem: Šípy vybavené hroty s vyšším průměrem, než je průměr dříku šípu jsou povoleny, vyhovují-li čl.327.1. Takovéto hroty nesmí mít průměr větší, než o 2 mm oproti průměru těla šípu (dříku). 327. 2 Povolené minimální/maximální míry šípů: minimální délka 304 mm (12 palců) maximální délka 457 mm (18 palců) maximální průměr 7,7 mm (např. Easton 1916) 327. 3 Pérka: Šípy musí být vybaveny pérky. Jejich počet a tvar není omezen. Všechny šípy v sérii musí být stejné konstrukce a barevného provedení. 327. 3. 1 Jednotnost: Všechny šípy musí mít identická stejná stabilizační křidélka a barvy na každém šípu. 327. 4 Označení šípů: Všechny šípy musí být označen jménem, monogramem nebo značkou střelce, jemuž patří. Takové značky mají být na každém pérku. 82

83 Obrázek 327.1 Limity pro šípy (Viz článek 327) Nepovolené tvary šípů: Čl. 328 PORUCHY NÁŘADÍ, OPRAVY, CIZÍ ZÁSAHY 328.1 Postup při poruše nářadí: V případě poruchy kuše, ke které dojde v průběhu střelby sady, závodník ihned přestane střílet. Odstoupí jeden krok zpět z palebné čáry. Zdvižením připraveného praporku (čl. 316.6.2) nebo ruky nad hlavu dává znamení rozhodčím. 83

84 328. 1.1 Vzájemné ovlivňování: V případě, že závodník je v průběhu střelby ovlivněn prasklou tětivou, nebo jinou částí nářadí jiného střelce, může zavolat rozhodčího a vyvolat řízení ve smyslu ustanovení čl. 328. Rozhodnutí o poskytnutí dalšího výstřelu je plně v pravomoci mezinárodního rozhodčího. 328. 2 Opravy: Mezinárodní rozhodčí po ověření oprávněnosti odchodu závodníka z palebné čáry zařídí spolu s řídícím střelby pro tohoto závodníka možnost opravy, a to takto: 328. 2. 1 Postup při menších opravách: V případě menších oprav řídící střelby pozdrží signál pro zápis do bodovacích listin a sběr šípů, pokud postižený závodník nedokončí svou sadu tří (3) šípů. 328. 2. 2 Vážnější poruchy: V případě vážnějších poruch na zařízení bude závodníkovi povoleno maximálně 20 minut k provedení opravy za celý den. Čas povolený k opravě bude odměřen rozhodčím. Porouchanou kuši může opravit sám závodník nebo jím pověřená druhá osoba. Opravená kuše bude kontrolována mezinárodním rozhodčím, zda vyhovuje čl. 326, přičemž čas této kontroly se nezahrne do času opravy. V případě prasknutí luku mohou být povoleny tři (3) dodatečné nástřely v souladu s ustanovením čl. 323.3. Závodníkovi bude pak povoleno, aby absolvoval sady, které pro poruchu nestřílel, a to po skončení střelby na danou vzdálenost. 84

85 328. 3 Závady na šípech: Při závadách na šípech, tj. zničený končík, ztráta opeření atd. není povolen žádný dodatečný čas na opravu. 328. 4 Postup při dostřelech: V případě, že závodníci musí dostřelovat sady po ukončení vzdálenosti nebo své sady, řídící střelby oznámí číslo terče a počet šípů, které budou dostřelovány na každý terč. Šípy budou stříleny najednou pod řízením řídícího střelby v limitu jedné (1) minuty na šíp (se signálními světly ukazujícími zelenou na 30 sekund a oranžovou na 30 sekund) na venkovních závodech a čtyřicet (40) vteřin pro halové závody na 18 m (10vteřin zelené a 30 vteřin oranžové světlo). Každý závodník bude kontrolován rozhodčím, který zajistí, že jeho závodník opustí palebnou linii, když dostřílel počet svých šípů, oznámeným řídícím střelby. Takto všichni závodníci, kteří mají dostřelovat střílejí pohromadě první šíp dostřelu, závodníci kteří mají na dostřel dva (2) šípy, zůstanou na palebné čáře atd. Tento sled bude pokračovat ve skupině tří (3) nebo čtyř (4) dostřelovaných šípů, dokud všechny dostřely závodních šípů nebudou dostříleny. Poznámka: 20 sekund na přiblížení čáře bude povoleno jen na začátku každého pořadí dostřelů. 85

86 čl. 329 OPTICKÉ POMŮCKY Mezinárodní pravidla střelby 329. 1 Kontrolní vybavení: Dalekohledy, teleskopy a jiná optická pomocná zařízení mohou být použita pro sledování zásahů. Tato mohou být umístěna na palebné čáře. Tam, kde střelba probíhá ve dvou směnách (čl. 321.1.2) musí závodník odklidit svůj dalekohled a stativ za čáru, když opouští palebnou čáru po ukončení sady tří výstřelů (čl. 324.1). Kontrolní dalekohledy mohou být ponechány na palebné čáře při střelbě probíhající v jedné směně. Rozhodnutí o tom je zcela na úvaze řídícího střelby. 329. 2 Brýle: Použití normálních brýlí nebo všech druhů střeleckých brýlí (včetně vyměnitelných) vybavených skly, závodníkem běžně používanými, je povoleno stejně jako používání slunečních brýlí, za předpokladu, že neodporují ustanovení čl. 326.3.7. Nesmí být používány brýle opatřené značkami, usnadňující míření. 329. 3 Inspekce: Optické pomůcky, které závodník hodlá použít při závodě, budou prověřeny během kontroly nářadí a mohou být znovu prověřeny podle potřeby kdykoliv v průběhu soutěže. 86

87 Čl. 330 OBLEČENÍ A OSOBNÍ VYBAVENÍ 330. 1 Jednotné oblečení: Na MS, MR schválených IAU je vhodné, aby všichni soutěžící, vedoucí národních mužstev, funkcionáři atd. účastnící se zahajovacího a závěrečného ceremoniálu, byli oblečeni do jednotného úboru své federace (národního svazu). 330. 1. 1 Požadavky na oblečení: Během soutěže (a oficiálního tréninku) bude oblečení všech závodníků v bílé barvě a odpovídat těmto požadavkům: Zakázané druhy oblečení: modré jeansové (denim) nebo podobné kalhoty v nesportovních barvách, khaky a maskáčové oblečení, šortky s rozedraným střihem, kalhoty se záplatami nebo dírami a neslušnými nápisy. a. ženy: šaty, sukně, kalhotové sukně, kalhoty nebo šortky o délce maximálně 15 cm nad kolenem. Blůzy nebo halenky (dlouhý nebo krátký rukáv) b. muži: kalhoty nebo šortky o délce max. 15 cm nad kolenem. košile (dlouhý nebo krátký rukáv) Je možné použít svetr, pletenou vestu nebo vhodný oblek, jimž jsou závodníci vybaveni jako oficiální teamovou uniformou za předpokladu, že vyhovuje čl. 330.2. Všechny tyto oděvy budou v oficiálních barvách zúčastněné federace a budou je nosit všichni členové družstev. V případě, že neexistuje jednotný úbor národního družstva, budou závodníci oblečení do úboru bílé barvy. Výše uvedené úbory budou v souladu s čl. 330.2. 87

88 330. 1. 2 Nepříznivé počasí: Při nepříznivých podmínkách se může nosit nepromokavé oblečení vyrobené z jedné vrstvy materiálu a to pouze, když to bylo rozhodnuto DOS. Takové oblečení musí souhlasit s čl. 330.2. 330. 1. 3 Střelecké klobouky: Střelci mohou mít střelecké klobouky, které jsou v souladu s IAU pravidly. 330. 1. 4 Zařízení tlumící zvuk: Střelci mohou nosit ušní zátky neb naslouchací chrániče (typ sluchátek) za předpokladu, že nebrání nositeli slyšet zvukové signály (čl. 321.3) a že odpovídají čl. 330.1.5. 330. 1, 5 Osobní stereo přehrávač: Použití osobního stereo přehrávače nebo radiového zařízení pro hudbu nebo sportovní instrukce není povoleno, je-li závodník na střelecké čáře při závodě nebo v oficiálním tréninku. 330. 1. 6 Osobní časoměrná zařízení: Použití mechanických nebo elektronických časoměrných zařízení (včetně chytrých telefonů ) závodníky nebo funkcionáři družstva je povoleno, za předpokladu, že není vydáván hlasitý poplachový signál. Poznámka: Toto pravidlo se netýká rozhodčích. 330. 1. 7 Opasky: Střelci je povoleno nosit pouze jeden opasek, jehož šířka nesmí překročit 30 mm. Je-li používán pásový toulec, musí být připojen na tento opasek. 330. 1. 8 Toulce na opasku a kapesní toulce jsou povoleny za předpokladu, že vyhovují ustanovení čl. 330.1.7. 330. 2 Vycpávané obleky: Použití speciálních střeleckých kabátů, vycpaných obleků (jednoduchých nebo kombinovaných) nebo jakéhokoliv příslušenství obleku určeného k poskytování opory nebo zlepšení výkonu není povoleno. 88

89 330. 2. 1 Rukavice: Použití jakýchkoliv rukavic včetně speciálních střeleckých rukavic není dovoleno. Veškerá střelba je prováděna bez rukavic a lepících pásků. 330. 3 Obuv: Normální boty nebo sportovní obuv bude závodníky používána během celé soutěže. Použití speciálních střeleckých bot (vyjma pistolových ISSF) není povoleno. Boty nesmějí přesahovat kotník. V případě pochybností bude ohebnost obuvi kontrolována speciálním kontrolním zařízením ISSF. 330. 3.2 Gumové boty: Měkké gumové boty nebo galoše jsou povoleny za nepříznivých povětrnostních podmínek. Takovéto boty však nesmí poskytovat oporu nebo přispívat ke zlepšení výkonu tj. omezovat pohyb v kotníku. 330. 4 Závodní čísla: Na MS, MR, MU a PS budou všichni závodníci nosit svá závodnická čísla uprostřed zad a tato čísla musí být stále viditelná po celou dobu, kdy závodník střílí (Viz čl. 319.4). 89

90 330. 5 Emblémy označení: Závodníkům je povoleno nosit jméno, odznaky, praporky, vlajky nebo emblémy federace nebo klubu, který reprezentují na jejich střeleckých oděvech. Velikost, barva atd. těchto označení není nijak omezena. Obrázek 330-1 Přehled povolených druhů oblečení Následující druhy a kombinace oblečení je povoleno používat v průběhu střelby: Při střelbě lze použít vždy pouze jeden (1) druh níže uvedeného oblečení. Všechny uvedené typy oblečení budou splňovat článek 330. 1. Druhy oblečení: A Vesta (muži) nebo tílko (ženy) B Tričko s krátkým rukávem C Polokošile/halenka s krátkým rukávem D Mikina nebo košile/ halenka s dlouhým rukávem E Svetr / pulovr s dlouhým rukávem F Týmová bunda / bunda s dlouhým rukávem G Nepromokavá bunda (pokud povolí řídící střelby) 90

91 330. 6 Sponzorská reklama: Oficiální emblémy mistrovství nebo jméno či jméno sponzora nebo název místa konání může být na závodnickém čísle umístěném na zádech závodníka nebo pásce na rukávech funkcionářů, ale nesmí omezit číslo ani písmena. 330. 7 Ortopedické pomůcky nebo oděvy: Závodníci, kteří utrpěli zranění vyžadující tato zařízení, Musí obdržet povolení k závodu neb v pokračování v závodu od výboru mezinárodních rozhodčí. Tento výbor si může vyžádat odborné stanovisko lékaře. Toto povolení nebude uděleno, je-li závodníkova možnost vyhovět podmínkám bezpečnostních pravidel (čl.332) narušena, nebo jestli by použití těchto ortopedických pomůcek nebo oblečení mohlo zvýšit výsledky v soutěži. Závodníci, kteří musí nosit ortopedické pomůcky trvale z důvodů invalidity, musí o tom předložit potvrzení lékaře a musí vyhovět ustanovení čl.322 a čl.330.7. čl. 331 HERALDIKA 331. 1 Vlajky a praporce: Na soutěžích, povolených IAU je povoleno vyvěšovat vlajky nebo praporce (vlaječky) soutěžících federací anebo jednotlivých klubů. Tyto vlajky nebo praporce mohou být umístněny za čekací linií poblíže místa, které bylo přiděleno vedoucímu národního mužstva. Čl. 332 BEZPEČNOST A ZDVOŘILOST 332.1 Závodník může napnout svoji kuši jen na střelecké čáře a jen po signálu k zahájení střelby sady vydaného řídícím střelby nebo odpovědným funkcionářem. 91

92 332.1.1 Nacvičování míření není povoleno pokud se před střeleckou čárou nachází osoby. (Čl. 332.5.b). 332.2 Vkládání šípu do kuše musí být prováděno vždy s kuší ve směru k zemi (podlaze) před střeleckou čarou, přičemž kuše je vždy nasměrována ve střelecké dráze k terčovnici, která je závodníkovi přidělena. Vkládání šípu do zvednuté kuše, která není skloněna k zemi (podlaze) a nasměrována k určené závodníkově terčovnici jak je stanoveno v čl. 322.3 není dovoleno. Závodník, který zanedbá toto bezpečnostní pravidlo může být diskvalifikován. Dotyčný závodník bude napomenut mezinárodním rozhodčím. Závodní, který bude opakovat tento přestupek, bude diskvalifikován ze závodů (čl. 335.2). 332.2.1 Jestliže natažená kuše s vloženým šípem je během střelby sady skloněna, tato nesmí být odkloněna ze směru k přidělené terčovnici závodníka. 332.2.2 Důrazně se v zájmu osobní bezpečnosti doporučuje, aby prsty ruky, které vkládají šíp, byly drženy natažené a směřovaly od západky tj. k zemi/terči. 332.3 Po signálu řídícího střelby k zastavení střelby musí být kuše ihned skloněna, šíp vyňat a tětiva povolena. 332. 4 Jestliže se během střelby sady vyskytne na kuši závada, závodník musí okamžitě přerušit střelbu a dát znamení rozhodčímu ve smyslu ustanovení čl. 28.1. 92

93 332. 5 Je zakázáno: Mezinárodní pravidla střelby a. používat kuši v nebezpečných podmínkách b. mířit na lidi, i když kuše není natažena a šíp do ní není vložen (Čl. 332.1.1) c. neopatrně manipulovat s kuší na palebné čáře d. střílet kolmo, zvedat nataženou kuši s vloženým šípem výše, než je vrcholek větrného praporku na závodníkově terčovnici e. natahovat kuši, jsou-li jiní závodníci, diváci nebo funkcionáři před střeleckou čarou f. odejít ze střelecké čáry s nataženou nebo nabitou kuší g. položit na zem nebo podlahu nataženou nebo nabitou kuši h. dovolit neoprávněným osobám neseznámeným s těmito bezpečnostními pravidly, aby manipulovali s kuší. 332.5.1 Pokyny pro vlastí bezpečnost: a. Dlouhé vlasy musí být svázané b. Řetízky na krku musí být zajištěny c. Pásek ze šlí nesmí viset 93

94 332. 6 Zdvořilost: Terčová střela je náročný sport vyžadující velkou koncentraci. Proto by závodník měl dodržovat tyto zásady: a. nemluvit nahlas, když ostatní střílí b. nemluvit na jiného závodníka, který zřejmě dává přednost mlčení c. nevykřikovat na střelecké čáře, což může rozptylovat ostatní závodníky v okamžicích výstřelů d. chodit podél střelecké nebo čekací čáry a porovnávat výsledky střelby e. manipulovat s nářadím jiného závodníka bez jeho svolení f. při ohlašování zásahů se začíná od nejvyšších zásahů. 332.7 Nikdy žádný závodník nesmí jít k terčům, zatím co ostatní střílejí nebo dokud nebyl k odchodu k terčům vydán signál řídícím střelby nebo odpovědným funkcionářem. 332. 8 Kouření včetně elektronických cigaret je zakázané po celou dobu závodů v prostoru čekací a střelecké čáry pro všechny osoby bez výjimek! 94

95 čl. 333 POMOC A TRENERSKÉ RADY 333.1 Závodník na střelecké čáře nesmí přijmout žádnou pomoc ani radu, jež by měla za cíl zvýšení výkonu nebo zlepšení skóre (čl. 324. 9) Po skončení střelby nebo nástřelu může závodník obdržet pouze ústní radu. Žádná jiná osoba nemá právo se dotknout závodníkovi kuše, upravovat ji nebo ji opravovat mezi závodními sadami. (viz. Čl. 328.2). Závodník, který obdržel koučink (trenérskou radu) bude napomenut rozhodčím. Pokud to závodník opakovaně poruší, bude ze soutěže daného dne vyloučen. (viz čl. 335.2). 333.2 Závodník může pověřit hodnocením svých zásahů svého vedoucího národního týmu nebo závodníka na sousedním terči (čl. 325. 14) o tomto pověření bude informovat rozhodčí. 333.3 Veškeré komunikační zařízení (hodinky, brýle atd. ) jsou zakázány. čl.334 Technická prohlídka zbraní a kontrola 334.1 Na MS, MR, MU a PU schválených IAU, v den oficiálního tréninku nebo před ním, všechny kuše a veškeré střelecké vybavení, příslušenství a oblečení bude zkontrolováno ke zjištění, zda je v souladu s těmito soutěžními pravidly. Kontrolu provádí výbor mezinárodních rozhodčích, technická komise a Funkcionáři jimi určení na oficiální schůzi ke kontrole technického vybavení (která bude konána před oficiálním tréninkem) v souladu s oznámením uvedeným v oficiálním programu soutěže. 95

96 334.2 Kuše a šípy budou kontrolovány, zda odpovídají ustanovení (čl. 326 a čl. 322). Vhodné měřicí zařízení a váhy (řádně ověřené příslušnou institucí) zajistí organizační výbor. Mezinárodní rozhodčí a technická komise a jimi určení Funkcionáři budou postupovat s potřebnou péčí tak, aby nedošlo k poškození nářadí. Vzorek luků může být kontrolně zvážen před střelbou. Mezinárodní rozhodčí a technická komise může požadovat kontrolní svážení namátkově vybraných luků po ukončení soutěžních střeleb dle svého vlastního rozhodnutí. 334. 2. 1 Kontrolní nálepky: Kuše, které byly shledány nezávadnými, budou označeny vhodnými nálepkami, na kterých bude jméno a datum soutěže. Povolení Musí být vyznačeno též na kontrolní kartě zajištěné organizačním výborem se zevrubným popisem. 334. 2. 2 Náhradní kuše: Náhradní kuše, které mají být použity v případě poruchy pro střelbu finále atd., musí být rovněž předloženy ke schválení během kontroly nářadí v čase určeném organizátory. Viz finálová pravidla čl. 350. 334. 2. 3 Po schválení nářadí provedenou kontrolou nesmí být toto vyměňováno před nebo v průběhu soutěže žádným způsobem, který by byl v rozporu s těmito pravidly. Jsou-li nějaké pochybnosti týkající se výměny, musí být nářadí vráceno a znovu zkontrolováno a schváleno k použití. 334. 2. 4 Závodník, u něhož se zjistí použití nezkontrolovaného nebo vyměněného nářadí nebo přemístění oficiální kontrolní nálepky, bude okamžitě diskvalifikován. Další kontrola vybavení, např. v případě poruchy nářadí, bude provedena dle potřeby. 96

97 334. 3. 1 Kuše, šípy, oblečení prvních pěti závodníků v pořadí v každé divizi budou znovu kontrolovány, zda odpovídají požadavkům (čl. 326, čl. 327 a čl. 330) těchto soutěžních pravidel, technickou komisí nebo mezinárodním rozhodčím, a to dříve než je toto nářadí odneseno z čáry po skončení každého soutěžního kola sestavy. Mezinárodní rozhodčí si může ke kontrole zvolit kteréhokoliv závodníka dle vlastního rozhodnutí, za předpokladu vhodného oznámení kontroly. 334. 4 Kontrola nářadí je platná jen pro soutěž, pro kterou je tato provedena. čl. 335 DISCIPLINÁRNÍ OPATŘENÍ 335. 1 Závodníci a Funkcionáři se řídí ustanovením IAU a pravidly stejně jako rozhodnutími a direktivami výboru mezinárodních rozhodčí. 335. 2 Střelci, který nevědomky porušil nějaké pravidlo či předpis, bude udělena slovní výstraha rozhodčím a bude mu sděleno, že další porušení pravidel by znamenalo diskvalifikaci. Výstraha bude vyjádřena ukázáním žluté karty se slovem výstraha. Tato výstraha musí být ukázána rovněž vedoucímu národního družstva příslušného střelce. 97

98 335.2.1 Střelec, u nějž se potvrdilo, že vědomě porušil nějaké pravidlo či předpis a jemuž již byla ukázána žlutá (výstražná karta čl. 335.2), bude mezinárodním rozhodčím prohlášen za nežádoucího pro další účast v závodě a bude diskvalifikován. Diskvalifikace bude vyjádřena ukázáním červené karty se slovem diskvalifikace. Poznámka: Velikost karet by měla být asi 70 x 100 mm. 335. 3 Vedoucí národního družstva má možnost se proti rozhodnutí ihned a písemně odvolat k odvolací porotě (čl. 336.2). Odvolání bude předáno mezinárodnímu rozhodčímu k doručení. Rozhodnutí odvolací poroty je definitivní. 335. 4 Všechny incidenty, pro které byly uděleny žluté a červené karty, budou zaneseny na všechny bodovací listiny závodníků. Přestupky budou zaznamenány do závodníkovy záznamové karty pro příští MS a MR. Bude též zaznamenán řídící střelby. 335. 5 Po celou dobu konání závodů budou přítomni vedoucí národního družstva, jeho asistenti nebo zástupce. Jestliže se vedoucí národního družstva bude chtít vzdálit ze soutěže, musí oznámit mezinárodnímu rozhodčímu tuto skutečnost a sdělit, kdo je jeho zástupcem. Organizační výbor zajistí pro mezinárodní rozhodčí seznam vedoucích národních družstev. 98

99 čl. 336 PROTESTY, ODVOLÁNÍ, VYŠŠÍ ODVOLÁNÍ 336. 1 Protesty a odvolání: Všechny otázky nebo nesouhlas týkající se uplatňování soutěžních pravidel nebo jednání funkcionářů na Mistrovství musí být nejprve rozhodnuty komisí mezinárodních rozhodčí. V souladu s čl. 311 a čl. 337. 336. 1.1 Odvolání: Vedoucí národního družstva nebo funkcionář federace může podat odvolání proti rozhodnutí rozhodčího nebo zapisovatele u výboru mezinárodních rozhodčích ihned a písemně. Výbor mezinárodních rozhodčí musí ihned prošetřit záležitost a rozhodnout o odvolání. Žádné protesty nemohou být podávány proti posouzení hodnoty zásahu (čl. 325.9.8). 336. 1. 2 Vyšší odvolání: V případě nesouhlasu s rozhodnutím výboru mezinárodních rozhodčí může vedoucí národního družstva nebo funkcionář federace podat písemně vyšší odvolání k odvolací porotě (čl. 336.3). 336. 2 Odvolací porota: Bude ustanovena výkonným výborem pro každou akci schválenou IAU. Odvolací porota zodpovídá za konečná rozhodnutí, která vydává ke všem odvoláním proti rozhodnutí mezinárodních rozhodčí (čl. 311.2). Odvolací porota sestává ze tří členů včetně předsedy, který je starším členem technické komise, dále z člena výkonného výboru znalého pravidel pro polní kuše a z člena IAU znalé osoby z organizačního výboru. 336. 2. 1 Odvolací porota musí být dosažitelná na soutěžním poli po celou dobu mistrovství, včetně tréninkového dne oficiálního tréninku do 30 minut po skončení střelby. 99

100 336. 3 Poplatky za protest: Všechna vyšší odvolání musí být podána písemně vedoucím národního družstva nebo jeho zástupcem ne později, než hodinu po rozhodnutí mezinárodního rozhodčího a budou doložena poplatkem 50 EUR nebo jejím ekvivalentem. Tento poplatek bude vrácen, jestliže protest bude shledán oprávněným a bude zadržen organizačním výborem (50% do fondů IAU), jestliže protest bude neoprávněný. Za zvláštních okolností může být doba pro podání odvolání prodloužena na 24 hodin. Rozhodnutím odvolací poroty. Tato rozhodnutí může znamenat odložení ceremoniálního vyhlášení vítězů do vyřešení odvolání. 336. 4 Předání odvolání: Rozhodnutí odvolací poroty musí být dokumentováno a předáno tomu, kdo toto odvolání podal, předsedovi mezinárodního výboru rozhodčí a přísedícímu členu z organizačního výboru před udělováním cen. Tímto je termínově určeno podávání odvolání. čl. 337 PRECEDENSY, VÝKLAD A DOPLŇKY 337.1 Doplňky k těmto pravidlům mohou být prováděny v souladu s čl. 12 stanov IAU. 337.2 Výklad a péči o tato pravidla provádí a zodpovídá za ni technická komise divize polních kuší. 337.2.1 Pro zvláštní výjimky nad rámec těchto pravidel musí být získáno povolení výkonného sboru IAU. 337.3 V případě potíží vzniklých z rozdílů ve výkladu těchto pravidel je rozhodující anglický originální text. Tam, kde vznikne rozpor mezi těmito pravidly a stanovami IAU, přednost budou mít pozdější materiály. 337. 4 Rod: Odvolávky týkající se mužského rodu se týkají i ženského rodu a obráceně s výjimkou míst, kde z textu vyplývají specifika pro mužský nebo ženský rod. 100

101 337. 5 Výrazy: Následující výrazy jsou takto významově určeny: MUSÍ BUDE MĚL BY je nařízení nebo požadavek, který nemůže být pominut výraz závazného požadavku vyjadřuje požadavek, který je žádoucí JE ŽÁDOUCÍ vyjadřuje formulaci účelu, který je nepominutelný, nezbytný. MŮŽE vyjadřuje formulaci účelu, který je možný, alternativní, proměnný. čl. 338 ADMINISTRACE MS A MR Rezervováno Viz dále Rukověť pro organizátora mistrovství světa nebo regionu 101

102 čl. 339 REKLAMA A SPONZORING Mezinárodní pravidla střelby 339.1 Reklama a sponzorování: Na MS, MR, MU a PS schválených IAU jakákoliv forma komerční reklamy pro sponzorování a podporu závodů je možná jenom s písemným souhlasem výkonného výboru IAU. o O o V předešlých pravidlech byly některé články doplněny během schůzí technické komise IAU polních kuší takto: Breda NL 18. 7. 1985 Anila FI 4. 7. 1987 Rohrbach A 13. 7. 1987 Wolverhampton GB 15. 7. 1989 Acoteais Portugal 17. 8. 1990 Wil CH 5. 8. 1991 Hamilton NZ 15. 1. 1992 Wiesbaden D 18. 7. 1994 Taiwan 1996 Švýcarsko 1997 Česká republika, Otrokovice, červenec 2004 Švýcarsko, Will, prosinec 2004 Švýcarsko, Curych, březen 2007 Francouzko, Ženeva, leden 2009 Bratina, srpen 2012 Innsbruck, září 2013 Moskva, listopad 2015 Zurich, 2016 a teď IAU PREZIDENT Pan Charles Mechin Francie IAU TECHNICKÁ KOMISE Andrea Henne Švýcarsko 1. ledna 102

103 IAU SOUTĚŽNÍ PRAVIDLA POLNÍ DIVIZE FINÁLE 50 m 103

104 čl.350 FINÁLOVÁ SESTAVA 50 metrů 350.1 Finálová sestava sestává z 10 šípů střílených ze vzdálenosti 50 metrů na 60 cm terč (čl.314.2); nejvyšší možný nástřel je 100 bodů. Jeden (1) šíp bude střílen v každé sadě. Povolený čas je jedna (1) minuta na jeden šíp. Na začátku finále se střílí jedna záměrná sada sestávající ze tří (3) šípů po dobu 5 minut. Tyto záměrné nebudou hodnoceny. 350.1.1 Výjimkou, kde platí jiná specifická ustanovení v těchto zvláštních technických pravidlech budou uplatněna běžně platná pravidla IAU pro střelbu z kuše v plném rozsahu. Totiž znovu prověření všeho technického vybavení (čl.334) a všeho náhradního vybavení. 350.2 Kvalifikace: Pro dovršení dvojité sestavy IR 900 osm vedoucích jednotlivců v kategorii kadeti, junioři, muži, ženy, senioři, seniorky a asistovaní sportovci v pořadí 1 8 se bude kvalifikovat pro střelbu zvláštního finálového kola. Není finále pokud počet střelců je méně než šest (6) Jestliže je více než osm (8) kandidujících střelců, protože mají shodné skóre, střílí se jeden (1) rozstřel na jeden šíp na 50 m za maximálně 1 minutu bez nástřelu. Zásah (y), který je blíže středu, kvalifikuje střelce do finále. 350.2.1 Kombinace výsledků a finálových střeleb bude použita pro určení vítězů. 350.2.2 Pravidla pro 50m finále lze použít také pro finálové sestavy v hale dle IR 600 a IR 400, které se střílí na dané vzdálenosti a terče 350.3 Označení terčů: Terče budou přiděleny podle pořadí jednotlivých střelců po skončení dvojitého kvalifikačního kola IR 900. 350.3.1 Nejvýše umístěný závodník v každé kategorii (kadeti, junioři, muži, ženy, senioři, seniorky a asistovaní sportovci) bude přidělen terč č. 1. Zbývajících sedm terčů bude přiděleno sestupně dle pořadí v kvalifikačním kole. 104

105 350.4 Číselné označení na zádech: Každý účastník finále bude nosit na zádech číslo terče (1 8), příjmení a název země (zkratkou). 350.5 Nástřelné: Na začátku každého finále bude střílena jedna (1) sada tří (3) nástřelných šípů. Tyto nebudou hodnoceny. Maximální čas pro nástřelné je pět (5) minut. Finalisté si vytáhnou sami své šípy z terče. 350.6 Hodnocení: Bude prováděno po každé sadě. Na povel řídícího střelby jde mezinárodní rozhodčí spolu s vytahovači šípů k terčům za účelem vyhodnocení. 350.6.1 Když byla hodnota šípu ověřena a zaznamenána (mezinárodním rozhodčím na bodovacích listinách zajištěných organizátory) dovolí mezinárodní rozhodčí vytáhnout šíp a vrátit se s ním do úkrytu. Mezinárodní rozhodčí sdělí hodnoty zásahů zpět řídícímu střelby, který oznámí zásahy podle terčů. např. terč č.1 centr 10, terč č.2 9 bodů atd., dokud nebudou vyhodnoceny všechny terče. 350.7 Odvolání: V případě sporu, zda šíp zasahuje do dělící čáry mezi dvěma zónami, nebo ne, rozhoduje většinový názor tří mezinárodních rozhodčích a toto bude konečné a spor nemůže být předmětem dalšího odvolání. 105

106 350.8 Shodné skóre: Jestliže po desátém finálovém výstřelu dojde ke shodě pro jakékoliv medailové umístění (u dvou nebo více závodníků po provedení běžných postupů při shodném hodnocení), bude finále pokračovat metodou náhlé smrti, dokud se neurčí všechna medailová místa. 350.9 Ceremoniál při udělování ceny: Udělování cen se bude provádět před hlavní tribunou po zakončení každého finále. 350.10 Testy na drogy: Budou provedeny ihned po udělení cen v souladu s běžnými pravidly IAU/IOC. 350.11 Uspořádání střelnice: Osm terčovnic bude umístěno na vzdálenost 50 metrů s rozestupem 2 metry mezi středy, naproti hlavní divácké tribuně a sedadlům VIP (důležitých osobností). Finálové terče budou očíslovány od č.1 do č.8, nové, dosud nepoužité terče budou připevněny na terčovnice pro finálové střelby. Ve finále na 50 m bude jedna terčovnice bez čísla na levé straně a jedna na pravé straně 350.12 Vybavení střelnice: Pro finálové střelby je vyžadováno následující dodatečné vybavení: - Elektronická výsledková tabule pro 50 m finále je povolená. Musí být dost široká a dobře viditelná pro diváky a média. Bezdrátový systém bude odzkoušen IAU. - Pokud elektronický systém není k dispozici, bude použita Velká výsledková tabule, na kterou lze napsat jména každého z osmi finalistů, zkratku jejich státu, skóre docílené v kvalifikační střelbě a finálové výsledky (bodové hodnoty každé finálové střelby zde budou postupně uváděny), průběžné celkové součty kvalifikace a finále a umístění ve finálové střelbě. Výsledková tabule by měla být umístěna v blízkosti střelecké čáry, dosažitelná pro zapisovatele a jasně viditelná pro diváky a média. 106

107 Bezpečný prostor na každé straně terčové linie bude zajištěn pro mezinárodní rozhodčí, vytahovače šípů a běžce. 350.13 Rozhodčí: Řídícímu střelby budou asistovat tři (3) mezinárodní rozhodčí, kteří budou dohlížet na průběh finálových střeleb a budou zodpovědní za rozhodnutí o bodové hodnotě zásahů. Řídící střelby bude kontrolovat finálové střelby s použitím hlasového zesilovače hlasem a spojení s mezinárodními rozhodčími bude udržovat prostřednictvím radiotelefonu. 350.14. Hodnocení: Mezinárodní rozhodčí budou činní jako zapisovači a budou zaznamenávat každý šíp na bodovací listiny, zajištěné organizačním výborem (OV). 350.14.1 Organizační výbor zajistí dostatečný počet polních funkcionářů k doručování výsledků střelby finále zapisovačům na výsledkovou tabuli podle příkazů mezinárodních rozhodčí. 350.15 Vytahovači šípů: Mezinárodním rozhodčím budou asistovat vytahovači šípů, kteří budou určeni finálovými střelci k tomu, aby jim vytahovali jejich šípy. Tzn. 8 vytahovačů šípů (jeden pro každého střelce). 350.16 Běžci: Organizátoři soutěže zajistí dva běžce, kteří doručí zpět všem finalistům jejich šípy mezi dvěma sadami. Mezinárodní rozhodčí jsou zodpovědní za kontrolu běžců pod vedením řídícího střelby. 350.17 Časy hlášení: Fináloví střelci se musí přihlásit na svých určených pozicích 10 minut před začátkem střelby dle časového rozvrhu finálových střeleb. 107

108 350.18 Časová kontrola a povely: Řídící střelby bude kontrolovat střelbu finále pomocí hlasového zesilovacího zařízení následujícími příkazy: pět minut do nástřelu počítání začíná, finalisté mohou zaujmout své vyhrazené pozice na střelecké čáře. Nácvik střeleckého postoje je povolen dle čl.330.4 světla svítí červeně. jedna minuta do nástřelu počítání pokračuje, platí předchozí dvacet sekund do nástřelu zůstává dvacet sekund do začátku nástřelných ran nabíjet pro nástřelné POZOR finalisté mohou natáhnout luky a vložit do kuše šíp finalisté mohou zaujmout střelecký postoj a přiložit kuši k rameni nesmí vystřelit. 3-2-1 START - začíná pět minut časového limitu pro střelbu nástřelných ran. Světla svítí zeleně. STOP Vytáhnout šípy - Jedna minuta do finále když uplyne pětiminutový limit nebo všichni finalisté ukončí svoji sadu tří nástřelných šípů, podle toho, co nastane dříve. Světla svítí červeně. finalisté musí jít k terčům pro své šípy, které si vytáhnou z terčů. od času, kdy se poslední finalista vrátí do své pozice na střelecké čáře. 108

109 Dvacet sekund zůstává dvacet sekund do začátku soutěžních šípů. Nabíjet první soutěžní šíp finalisté mohou natáhnout kuši a vložit do ní šíp. POZOR - finalisté mohou zaujmout střelecký postoj a zvednout kuši k rameni. 3-2-1- START začíná jedna (1) minuta časového limitu. Světle svítí zeleně. STOP Vyhodnotit zásahy po uplynutí jedné (1) minuty časového limitu na střelbu soutěžního šípu nebo všichni soutěžící vystřelí svůj soutěžní šíp (podle toho, co nastane dříve). Světla svítí červeně. mezinárodní rozhodčí a vytahovači šípů jdou k terčům.hlásí hodnoty zásahů zpět řídícímu střelby, který oznámí výsledky podle pořadí terčů (čl.350.6.1). Po prvním soutěžním výstřelu běžci využijí této přestávky k vrácení šípů zpět finalistům. Na signál řídícího střelby, že vyhodnocení je ukončeno, se uchýlí mezinárodní rozhodčí, vytahovači šípů a běžci do úkrytu. 109

110 Nabíjet druhý soutěžní šíp postup se opakuje, dokud finálové kolo není ukončeno a vítězové určeni. čl.350.19 Návrh časového rozvrhu světového mistrovství: 1. den příjezd družstev, neděle otevřený trénink 12.00-16.00 přejímka zbraní 2. den otevřený trénink 10.00-16.00 pondělí přejímka zbraní 09:00-17:00 Setkání delegací a VIP, losování pro otvírací závod Recepce 17:30-18:00 3. den Otvírací závod (pohár) 09.00-16.00 úterý Udělování cen (za pohár) 17:00-17:30 přejímka zbraní 08:00-12:00 losování terčů na MS 18.00-19.00 4. den Oficiální trénink 09.00-16.00 středa přejímka zbraní 09:00-12:00 Otvírací ceremoniál 18:00 5. den první kvalifikační den (IR 900) 09.00-16.00 čtvrtek 6. den druhý kvalifikační den (IR 900) 09.00-16.00 pátek 7. den finálová kola a udělování cen 09.00-15.00 sobota závěrečný banket 19.30 8. den odjezd delegací neděle 110

111 čl.350.30 Navržené časy pro střelbu Finálových kol: Nejlepších 8 závodníků v každé kategorii bude střílet finálová kola. Všech 8 závodníků střílí pohromadě jeden vedle druhého. přípravná doba 10 minut nástřelná doba 5 minut vytahování šípů 1,5 minuty počítání 1 minutu první soutěžní výstřel 1 minutu x 10 hodnocení a sběr šípů 1,5minuty x 10 celkem dílčí součet 42 minut čas mezi posledním výstřelem a ceremoniálem udílením cen 5 minuty slavnostní udělování cen 5 minut čas mezi udělením a dalším finále 8 minuty celkem dílčí součet první finále přestávka mezi finálovými střelbami druhé finále + přestávka třetí finále + přestávka čtvrté finále + přestávka páté finále + přestávka šesté finále ceremoniální udílení cen čas na střelbu finálových kol 18 minut 48 minut 18 minut 60minut 60minut 60minut 60 minut 60 minut 10 minut 300 minut (5hod..) 111

112 PROHLÁŠENÍ STŘELCE IAU Vyplní a podepíše závodník Jméno a příjmení: Státní příslušnost: Datum narození: 1. Prohlašují tímto, že jsem si vědom pravidel a postihů platných na oficiálních závodech IAU vztahujících se k boji proti dopingu. Podvolím se kontrolnímu dopingovému testu a uznám jeho výsledek a dodržím jeho příslušná pravidla aktuálně platná v daném čase. 2. Souhlasím s tím, že spory vzniklé mezi mnou a IAU, které nemohou být přátelsky rozhodnuty a které zůstaly po vyčerpání všech procedur realizovaných dle pravidel IAU, budou rozhodnuty tribunálem složeným v souladu se statutem a pravidly Rozhodčího soudu pro sport v Lausanne ve Švýcarsku, aby se vyloučilo postoupení k obecnému soudu. Strany se zavazují vyhovět platným stanovám a pravidlům, souhlasí s vyneseným rozsudkem a žádným způsobem nezabrání jeho exekuci. 3. IAU v plném rozsahu souhlasí s Antidopingovými pravidly ISSF. Místo a datum: Podpis: V případě neplnoletého, podpis zákonného zástupce: 112

113 INDEX předmět článek A A/B tabulky 316.6.1 Akustické kontrolní signály 321.3 Administrace MS, MR 338 Amatérský status 304.2.1 Asistence 333 324.9 B Bariéry 314.1.10 Bezpečnost a zdvořilost 332 Bezpečnost při halové střelbě 315.6 C Ceny podium 314.2.5 Ceny tituly 308 Ceremoniály 302 Ceremoniál ceny 302.3 Ceremoniál závěrečný 302.4 Ceremoniál zahajovací 302.2 Ceny, zvláštní rozdělení 302.3.1 Č Časová kontrola signály, priority 321.2.2 Čas kontrola a signály 321 Časová kontrola 316.5.3 Časové limity 321.2 Čísla závodníků 319.1 319.4 D Disciplinární opatření 335 Dodatky k pravidlům 337.1 Doping 306.2 Doping kontrola 306 Doping kontrolní poplatky 306.2 Drogy 306.2 Dopingové zkoušky 306.6 Družstva soutěž 303.2 113

114 Družstva smíšená 303.2.1 F Finálové střelby 350 Funkcionáři družstev 303.9 H Hák 326.2.3 Hostující závodníci 304.3 Heraldika 331 Halové uspořádání 315 Hodnocení zásahů 325 313 I Indikátory větru 316.4 J Jednotlivci soutěž 303.4 Junioři soutěž 303.6 K Kontrolní světla časová 316.5.2 Kontrolní desky řízení 316.5.1 Kontrola nářadí 334 Kapitán (vedoucí) družstva 303.9 L Luky 326.1.3 326.1.4 323.2 Limity časové pro sady 321.2.4 Lékařské zajištění 306.3 Lékařské testy 306.5 M Místo konání MS, MR 314.2.2 Medaile za účast 308.4 Medaile zajištění, úhrada 308.5 Medaile na MS a MR 308.3 Místnosti pro funkcionáři IAU 314.2.6 Mezinárodní sestavy 318 Mířidla 326.1.6 Mezinárodní soutěže, tituly, ceny 308 MS, MR, místo konání, vybavení 314.2 114

115 N Nářadí kontrola 334 Nářadí poruchy, chybný výstřel 325.12 Nářadí opravy 328 Náhradníci střelci 303.3 O Opravy chyb na bodovacích listinách325.9.10 Odvolací porota 336.2 Odvolání (protesty) 336 Označení terčů 319 Občanství 304 Oděvy 330 Optické řízení střelby 316.5 321.4 Oznámení o konání MS, MR 307.1 Omezená pohyblivost střelce 322.1.1 P Příslušenství nepovolené 326.3 Příslušenství povolené 326.2 Pomůcky optické 329 Pozvání na soutěž 307 Předpoklad účasti 304.2 Protesty poplatky 336.3 Praporky signální 316.6.2 Praporce 331 Pravidla výklad 337.2 337.3 Precedenty 337.3 Právo na účast 304 Postoj střelecký nácvik 330.4 R Reklama 330 339 Rozdělení cen 302.3.1 Rozhodčí 312 Rozhodčí mezinárodní 311 Recepce přijetí oficiální 302.1 Rekordy 310 115

116 Ř Řízení hodinami 316.5.3 Řídící střelby 311.3 Řídící střelby sedadlo 314.1.13 S Shodné nástřely řešení 325.16 Sponzoring 339 Senioři soutěž 303.7 Sezení zajištění úkryt 314.1.12 Stadión závodiště 314.2.2 Signální světla 316.5.2 Směr střelby 314.3 Střelnice vybavení 316 Střelecké vybavení 326 327 Stožáry, vlajkové 314.2.4 Světla řízení střelby 321.6 Seznam účastníků 307.2.6 Smíšená družstva 303.2.1 Stupně vítězů 314.2.5 Střelecká pozice 322 Střelba ve směnách 321.1 Š Šípy odražené postup 325.9 Šípy specifikace 327 Šíp visící z terče 325.9.4 Šíp prostřelení terčovnice 325.9.6 T Tětiva 326.1.5 Terčovnice, terče 316.1 Terčovnice, stojany, stanoviště 316.2 Terčovnice, testovací 330.3.1 Trenérská pomoc 333 324.10 Terče 317 Terče trojité 315.4 315.5 Terče osvětlení 315.4 Tabule výsledková 314.1.11 116

117 Terče čísla 316.3 Trénink neoficiální 330.1.4 Trénink oficiální 330.2 Terče označení 319 Toalety vybavení, umístění 314.2.3 V Vedoucí družstev 303.9 Výsledky závodů 309 313.1 Venkovní uspořádání 314 Věk, junioři a senioři 308 Vstupní poplatky 306 Výklad pravidel 337 Vybavení a zařízení MS, MR 314.2 Vedoucí tréninkového střelnice 330.1.2 Vlajky IAU a národní 314.2.4 Výstřely soutěžní 324 Výstřely záměrné 323 Z Závody- junioři 303.6 Závody senioři 303.7 Závody individuální + družstva 303.8 Závody družstva 303.2 Závodnická čísla 319.1 319.4 Závodníci hosté 304.3 Závodníci seznam 307.2.6 Závodníci jednotlivci 303.4 Závodníci náhradníci 303.3 Zdvořilost bezpečnost 332 Zahajovací ceremoniál 302.2 Zařízení pro komunikaci 314.2.7 Zapisovatelé 313 Změna směn střelba směny 321.8 117